Zmodernizowano 28 przejść dla pieszych na ul. Panewnickiej

Przechodzić przez ul. Panewnicką było strach się bać. Od 2017 roku doszło tu już do 188 kolizji i 18 wypadków. Teraz ma być bezpieczniej. Właśnie zakończyła się kompleksowa modernizacja 28 przejść dla pieszych.