103 katowickich uczniów zostało wyróżnionych w konkursie „Katowicki Diament Edukacyjny”

„Katowicki Diament Edukacyjny” został przyznany. Nagroda Prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka została wręczona 20 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali, która odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W sumie wyróżnionych zostało 103 uczniów.

103 uczniów katowickich szkół z nagrodami i wyróżnieniami

„Katowicki Diament Edukacyjny” to nagroda dla uczennic i uczniów katowickich szkół, mieszkających w Katowicach, będących mistrzami w jednej z 7 kategorii, w których przyznawane są nagrody tj.

  • nauki humanistyczne i języki obce,
  • nauki ścisłe i przyrodnicze,
  • przedsiębiorczość,
  • kompetencje społeczne i obywatelskie,
  • edukacja regionalna,
  • kultura i sztuka ,
  • sport.

Oprócz dziedzin wyróżniono trzy grupy wiekowe – to uczniowie klas:

  • IV - VI szkół podstawowych,
  • VII - VIII szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mógł wystąpić: pełnoletni uczeń, rodzic niepełnoletniego ucznia, samorząd uczniowski, rada pedagogiczna, rada rodziców, dyrektor szkoły/ dyrektor zespołu, dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego. Wnioski można było składać w macierzystej szkole do 25 października. W zależności od stopnia przyznanej nagrody (I, II i III) kwota świadczenia wynosi odpowiednio – 5 000 zł, 3 000 zł i 2 000 zł.

Nagroda to z jednej strony wyraz uznania dla osiągnięć, a z drugiej mobilizacja do dalszego rozwoju – podkreśla Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu w Urzędzie Miasta Katowice. – Przyznawana jest tym uczniom, którzy swoją aktywnością wykraczają poza szkolne mury, osiągając znaczące sukcesy, rozwijając talenty i pasje, a swoją twórczą, zaangażowaną i prospołeczną postawą inspirują innych do rozwoju – dodaje.

Promowanie talentów katowiczan i wspieranie ich potencjału

Celem nagrody jest wspieranie potencjału młodych katowiczan, promowanie ich talentów i osiągnięć, motywowanie do podnoszenia kluczowych kompetencji oraz tworzenie pozytywnych wzorców nie tylko dla społeczności szkolnej, ale dla całego środowiska lokalnego. W tym roku wyróżnionych zostało w sumie 103 uczniów – 99 w ramach „Katowickiego Diamentu Edukacyjnego” a 4 otrzymało vouchery, dzięki którym będą mogli poszerzać wiedzę i umiejętności na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

- Przyznając nagrody wspólnie z Miastem Katowice daliśmy wyraźny sygnał, że zależy nam aby uczniowie zostawali w Katowicach na każdym szczeblu edukacji. Mamy tutaj bardzo dobrą ofertę kształcenia na szczeblu podstawowym i ponadpodstawowym, jak i uczelnie wyższe, które oferują wysoką jakość kształcenia i umożliwiają rozwój naukowy – podkreśla rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Nagrody pieniężne dla laureatów ufundował Prezydent Miasta Katowice, zaś wyróżnienia w postaci voucherów dających możliwość udziału w programie Uniwersytetu Śląskiego Dzieci i Młodzieży, kursie maturalnym oraz Śląskim Uniwersytecie Najlepszych Rektor Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

- Naszym priorytetem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców Katowic. Służą temu nie tylko autorskie miejskie programy realizowane w szkołach, modernizacja i doposażanie bazy szkół i przedszkoli, bogata oferta zajęć pozaszkolnych w placówkach rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży ale również ustanowienie nagrody, która pozwoli rozwinąć skrzydła. Ważne jest, aby program nagradzania najlepszych odpowiadał bieżącym potrzebom. Średnia ocen jest ważna, ale nie jest jedynym czynnikiem, który należy brać pod uwagę. Liczą się również zdolności, talenty i inne osiągnięcia uczącej się młodzieży. Dziś nagradzamy młodych ludzi, katowiczanki i katowiczan, którzy oprócz wyników w nauce mają także inne, wszechstronne osiągnięcia – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Jarmark na nikiszu rafal roguski 01

Może Cię zainteresować:

Katowice. Najbardziej magiczny jarmark na Śląsku, czyli Jarmark na Nikiszu, odbędzie się w weekend od 8 do 10 grudnia 2023 r.

Autor: Katarzyna Pachelska

20/11/2023

Willa Goldsteinów w Katowicach 1

Może Cię zainteresować:

Willa Goldsteinów. Zachowany zabytek przy placu Wolności to relikt architektury miejskiej Katowic

Autor: Tomasz Borówka

18/11/2023

Jarmark boze narodzenie 2023 katowice 62

Może Cię zainteresować:

Jarmark Bożonarodzeniowy Katowice 2023. Co tu można zjeść i wypić. Ceny wina grzanego, bigosu, frytek, podpłomyków

Autor: Katarzyna Pachelska

17/11/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon