50 tys. zł dają Katowice młodym ludziom na różne pomysły. Sprawdź, jak dostać te pieniądze

Katowice chcą zaktywizować swoich młodych mieszkańców. Mają oni do dyspozycji w sumie 50 tysięcy złotych na swoje pomysły i inicjatywy.

Realizowany wraz ze Stowarzyszeniem MOST projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej” ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży ze stolicy województwa śląskiego.

Poszukiwani młodzi ludzie z pomysłami

Maksymalna wartość jednej inicjatywy młodzieżowej to kwota do 10 tys. zł. Osoby w wieku 15-35 lat, mające pomysł na inicjatywę młodzieżową, powinny nawiązać kontakt z Centrum Aktywności Młodzieżowej: tel. 730 007 267, e-mail: cam@mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14, Katowice. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej: tel. 32 259 37 46, e-mail: agnieszka.lis@katowice.eu.

Nabór wniosków zacznie się 1 lutego 2022 r., a zakończy 31 marca 2022 r.

Inicjatywą młodzieżową może być piknik, festyn rodzinny czy sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, osiedlowy turniej piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsztaty w klubie malucha, dzień sąsiada, cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztaty edukacyjne itp. Jesteśmy otwarci na pomysły młodych katowiczan. Centrum Aktywności Młodzieżowej to kolejne, m.in. po szopienickiej Kotłowni, nowo powstałe miejsce w Katowicach, które utworzono z myślą o osobach wchodzących w dorosłość lub młodych dorosłych nieaktywnych zawodowo. Mogą się tu spotykać, działać i rozwijać swoje kompetencje zawodowe – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Trzy inicjatywy młodzieżowe z 2021 r.

Nabór wniosków na inicjatywy młodzieżowe to kolejny element projektu Centrum Aktywności Młodzieżowej. W 2021 roku uczestnicy tego projektu, oprócz spotkań z doradcą zawodowym i coachem czy kursów zawodowych, brali również udział w działaniach środowiskowych, by rozwijać swoje kompetencje miękkie. Te działania to trzy inicjatywy młodzieżowe dofinansowanie z budżetu miasta Katowice kwotą ok. 24 tys. zł.

Pierwsza z nich - „Strefa Zwierzoraju” - to zrealizowany we wrześniu 2021 r. festyn dla mieszkańców zorganizowany na Placu Andrzeja we współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej Śródmieście i lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz bezdomnych zwierząt. W ramach atrakcji dla wszystkich grup mieszkańców, zorganizowano m.in. warsztaty edukacyjne dla dzieci, by wiedziały jak opiekować się swoim zwierzątkiem domowym.

W październiku, we współpracy z MDK Koszutka, lider inicjatywy „Centrum Edukacji Ekologicznej i Społecznej” zorganizował Katowicką Roślinną Kuchnię Społeczną oraz 4 warsztaty ekologiczne dla mieszkańców. Podczas warsztatów mieszkańcy uczyli się m.in. jak przygotować domowy wermikompostownik, poznali skład różnych naturalnych i ekologicznych kosmetyków czy środków czystości, a potem je sami przygotowywali.

W listopadzie odbył się finał gry terenowej „Poszukiwanie CAMienia”. Grupa inicjatywna już od września brała udział w warsztatach z tworzenia gry terenowej i opracowywała jej fabułę, a potem kręciła filmiki do promocji gry. Pod opieką specjalisty zamienili niemal cały budynek Centrum Organizacji Pozarządowych w plan filmowy oraz zaangażowali do swoich klipów napotkane w Centrum osoby, główne role zostawiając dla siebie. W dniu premiery zainteresowanie grą wyraziło 180 osób skanując kody QR.

Prezydent zachęca do udziału w projekcie

Inicjatywy młodzieżowe są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

– W Katowicach wspieramy działania mieszkańców, czy to poprzez Inicjatywę Lokalną, Budżet Obywatelski, czy coraz popularniejszy Zielony Budżet. Mieszkańcy chętnie korzystają z tych rozwiązań, dlatego idziemy o krok dalej i edukację obywatelską chcemy wdrażać także wśród młodzieży. Świetną okazją jest projekt Centrum Aktywności Młodzieżowej. Jego częścią jest finansowanie inicjatyw młodzieżowych, na które w tym roku przeznaczamy 54 tys. zł. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Angażowanie się w działalność społeczną osób młodych jest szczególnie cenne w kontekście budowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, bez którego nie ma szans na silną demokrację, dlatego szczególnie zachęcam do udziału w tym projekcie – dodaje prezydent.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon