Powstanie nowa droga rowerowa od Giszowca w kierunku Centrum Przesiadkowego Brynów

Powstanie nowa droga rowerowa od Giszowca w kierunku Centrum Przesiadkowego Brynów. Wszystko dzięki przejęciu przez Katowice gruntów po kolei piaskowej, należących do Spółki CTL Maczki-Bór. Przetarg na projekt drogi rowerowej ma zostać ogłoszony w drugim kwartale tego roku.

Trasa rowerowa

Katowice podpisały 26 maja akt notarialny w sprawie przejęcia gruntów po kolei piaskowej. Umowa dotyczy sprzedaży działek na rzecz miasta o łącznej powierzchni 5,7 ha za kwotę 591 668,09 złotych. Grunty podlegające sprzedaży znajdują się w zarządzie Spółki CTL Maczki-Bór S.A., należącej od 2001 r. do Grupy CTL Logistics. Dawny podmiot o nazwie Kopalnia Maczki-Bór Sp. z o.o. z Sosnowca, aktualnie Spółka CTL Maczki-Bór, powstał z Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach. Do majątku Spółki należało m.in. 1000 ha gruntów, w tym tereny zabudowane piaskową linią kolejową o długości ok. 130 km.

– Finalizujemy dzisiaj prowadzone przez ostatnie miesiące negocjacje dotyczące sprzedaży gruntów pokolejowych położonych w Katowicach, które pomogą zrealizować miastu plany przyjaznej dla rowerów infrastruktury – mówi Sławomir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-Bór. – To tereny po zlikwidowanej piaskowej linii kolejowej, które tworzyły sieć linii kolejowych biegnących wzdłuż Zabrza poprzez Rudę Śląską, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec oraz Imielin i Lędziny. Infrastruktura kolejowa spełniała istotną dla regionu funkcję komunikacyjną, umożliwiając transport piasku podsadzkowego pomiędzy działającymi na Śląsku kopalniami węgla kamiennego a kopalnią piasku Maczki-Bór. Teraz ten teren będzie spełniał również funkcję komunikacyjną, ale już w zupełnie innym wymiarze – dodaje.

Nowa droga rowerowa od Giszowca w kierunku Centrum Przesiadkowego Brynów

Velostrada ma być fragmentem planowanego połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum Przesiadkowym „Brynów" o łącznej długości ok. 5,3 km. Większość tego odcinka (ok. 4,2 km) stanowić będzie droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wykonana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta.

W planach jest powstanie bezpiecznego połączenia nie tylko dla rowerzystów, ale także dla pieszych. Równolegle do velostrady ma zostać poprowadzony chodnik. W planach są także obiekty małej infrastruktury, które mają umożliwić szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie też możliwość wykorzystania tego terenu dla przejazdów z Giszowca i Nikiszocwa do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego.

– W Katowicach od wielu lat stawiamy na rozwój infrastruktury rowerowej, a same rowery traktujemy nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Pod koniec 2020 roku mieliśmy w Katowicach blisko 180 km tras, w tym roku powstanie ponad 13 km kolejnych, a docelowym planem jest połączenie wszystkich dzielnic miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś finalizujemy nasze starania dotyczące przejęcia terenów po dawnej kolei piaskowej. Dzięki temu w Katowicach będzie mogła powstać droga o parametrach velostrady, wpisująca się w naszą politykę zrównoważonego transportu i będzie służyła wszystkim tym, którzy chętnie spędzają czas wolny na rowerach - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przetarg zostanie ogłoszony w drugim kwartale 2021 roku

Przetarg na projekt drogi rowerowej ma zostać ogłoszony w drugim kwartale tego roku. Termin wykonania projektu wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację szacuje się na dziewięć miesięcy od dnia podpisania umowy. Budowa może więc ruszyć w połowie 2022 roku. Rozwiązania infrastrukturalne realizowane w ramach przebudowywanego węzła drogowego DK81/DK86 w Giszowcu są dostosowane do poprowadzenia velostrady. Ponadto, plan miasta Katowice wpisuje się w sieć velostrad Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która zadeklarowała udział i współpracę przy tej realizacji. Miasto Katowice uzgodniło zapisy specyfikacji technicznej velostrady z przedstawicielami GZM i obecnie oczekujemy na projekt porozumienia w sprawie dofinansowania planowanego przedsięwzięcia przez Metropolię.

fot. UM Katowice

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon