Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV dla młodzieży w Katowicach. Sprawdźcie zasady

O wirusie HPV mówi się ostatnio znacznie mniej niż koronawirusie. A to groźny wirus, wywołujący zjadliwego raka szyjki macicy. Jest jednak szczepionka, która temu skutecznie zapobiega. W Katowicach jest bezpłatna dla uczniów i uczennic klas VII szkół podstawowych.

Pixabay
Szczepionka (zdjęcie ilustracyjne)

Bezpłatne szczepienia p/HPV dla młodzieży w Katowicach już się rozpoczęła. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu miasta Katowice.

Szczepienia przeciwko wirusowi HPV w Katowicach

Celem realizowanego w Katowicach „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV)" jest zapobieganie chorobom nowotworowym i zakażeniom spowodowanymi infekcją HPV, w szczególności rakowi szyjki macicy.

HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, który charakteryzuje się wysokim stopniem zakażalności, atakujący zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jest odpowiedzialny za powstawanie brodawek, zmian skórnych tzw. kłykcin oraz chorób nowotworowych. Szacuje się, że liczba kobiet i mężczyzn, którzy
są nosicielami HPV na całym świecie wynosi 660 mln. HPV to także czynnik, który co roku powoduje około 595 tys. przypadków raka szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, że problem dotyczy przede wszystkim płci żeńskiej, to 4 na 10 przypadków raka wywołanego przez HPV występuje u mężczyzn.

Akcja szczepień już się zaczęła

Akcja szczepień rozpoczęła się już w niektórych szkołach podstawowych, dla których realizatorem programu jest podmiot wybrany w otwartym konkursie ofert, tj. Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.

Lista szkół, w których rozpoczęły się już szczepienia:
1 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy ul. Panewnicka 172
2 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie – Skłodowskiej ul. Sokolska 23
3 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki ul. Nasypowa 16
4 Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II ul. Bpa Adamskiego 24
5 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego ul. Krzyżowa 12
6 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki ul. Malczewskiego 1
7 Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego ul. Wolskiego 3
8 Szkoła Podstawowa nr 27 im. prof. Władysława Szafera ul. Łętowskiego 18
9 Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Gen. Jankego 160
10 Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika ul. Zielonogórska 3
11 Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej ul. Zielonogórska
23
12 Szkoła Podstawowa nr 54 ul. Wojciech 9
13 Szkoła Podstawowa nr 64 im. Ratowników Górskich ul. Medyków 27
14 Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka ul. Kukułek 2 a
15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 -Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte
Cassino ul. M. Sobańskiego 86
16 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 -Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu
Górników z Wujka ul. Gallusa 5
17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 -Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica ul. Hetmańska 8
18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - Szkoła Podstawowa nr 38 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Józefa Nowary ul. Wantuły 11
19 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 -Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka
Sławika ul. Spółdzielczości 21
20 Zespół Szkół Specjalnych Nr 6 ul. Medyków 16
21 Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna ul. Ścigały 17
22 Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna im. Polskich Kawalerów Maltańskich ul. Kołobrzeska 8
23 Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących ul. Grażyńskiego 17
24 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego STO ul. Mikołowska 26

W pozostałych szkołach program szczepień zacznie się w ciągu kilku tygodni, niezwłocznie po wyborze realizatora w drodze drugiego konkursu ofert.

Zamieszkujący w Katowicach rodzice dziewcząt i chłopców, uczących się w klasach VII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, mogą zgłosić swoje dzieci na bezpłatne szczepienie p/HPV.

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół, w których już zaczęły się szczepienia, proszeni są o przesłanie na specjalnie dedykowany adres mailowy: hpv@tommed.pl:

a) Państwa danych kontaktowych (preferowane jest podanie aktualnego numeru telefonu),

b) danych osobowych (imię i nazwisko oraz pesel lub datę urodzenia) dziecka wraz z podaniem numeru/nazwy szkoły dziecka.

c) preferowanej lokalizacji wykonania szczepienia, wybierając pomiędzy lokalizacjami Grupy Medycznej Tommed przy ul. Fredry 22, ul. Żelaznej 1 lub ul. Piastów 8.

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół wskazanych w załączniku nr 2 zostaną powiadomieni o rozpoczęciu zapisów niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i zawarciu umowy z realizatorem.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon