Chcesz zostać strażnikiem miejskim? Do 21 lutego Straż Miejska w Katowicach prowadzi nabór do pracy

Straż Miejska w Katowicach prowadzi nabór kandydatów do pracy w tej formacji. Właśnie upływa termin. Poniedziałek 21 lutego to ostatni moment na podjęcie decyzji i złożenie papierów.

www.strazmiejska.katowice.pl
Straż Miejska Katowice

Nabór do Straży Miejskiej w Katowicach

Interesujesz się bezpieczeństwem publicznym? Chcesz pomagać lokalnej społeczności? Nie boisz się wymagającej i odpowiedzialnej pracy? Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Tymi słowy katowicka Straż Miejska zachęca do pracy w tej formacji. O uruchomieniu naboru do pracy przez Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach poinformowano 7 lutego 2022 r. Do obsadzenia jest 17 etatów.

Wymagania, jakie muszą spełniać kandydaci, to:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończenie 21 roku życia
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • nienagannej opinii
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • dobra sprawność fizyczna
 • niekaralność sądowa.

Co oferuje Straż Miejska kandydatom?

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.050,00 zł.
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe w ramach adaptacji zawodowej - po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie kończącym szkolenie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awans na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3.335,00 zł brutto
 • możliwość dalszych awansów,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”,
 • dodatki za pracę w warunkach uciążliwych, dla strażników realizujących zadania bezpośrednio w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, poza siedzibą jednostki - 300 złotych
 • bezpłatne szkolenia,
 • świadczenia socjalne,
 • preferencyjne ubezpieczenia grupowe,
 • bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji.
 • aby poznać z bliska swoją przyszłą pracę - praktyka w patrolach Straży Miejskiej.

Praca w Straży Miejskiej w Katowicach

Praca w Straży Miejskiej w Katowicach jest pracą dla społeczeństwa. Jest zadaniem trudnym i wyczerpującym. Wymaga zaangażowania, odpowiedzialności i uczciwości - przestrzega Straż Miejska, dodając: Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu podstawowym, którego celem będzie m.in. umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach oraz poznanie zagadnień prawa.

Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę wraz z adnotacją: „Nabór nr KS.110.2.2022 z dnia 7 lutego 2022 r. na stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant Straży Miejskiej w Katowicach” u dyżurnego Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej 18,
w godz. 6.00 - 16.00, we wszystkie dni tygodnia, w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2022r. Szczegółowych informacji udziela również Zespól Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu 32-494- 02 06

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon