CPK odwołuje spotkania w sprawie przebiegu linii kolejowej przez południowe dzielnice Katowic

Centralny Port Komunikacyjny, choć sam jeszcze nie istnieje, już planuje linie kolejowe, które będą od niego odchodzić. Jedną z nich ma być szybka linia przez Katowice do granicy z Czechami. Plany budzą oburzenie mieszkańców południowych dzielnic. Na razie spotkań w tej sprawie nie będzie.

Katarzyna Pachelska/24kato.pl
Dworzec PKP Katowice

Duże oburzenie wśród mieszkańców nie tylko południowych dzielnic Katowic, ale też Mikołowa, Wyr i dalej na południe - Rybnika, budzą plany budowy linii kolejowej (jednej z planowanych tzw. szprych kolejowych), która będzie łączyć Centralny Port Komunikacyjny, mający powstać w Baranowie w centralnej Polsce, z granicą polsko-czeską, oraz Ostrawą.

CPK zaprezentowała trzy warianty przebiegu linii przez Katowice: Szybka kolej ma przeciąć południowe dzielnice Katowic. Prezydent miasta uspokaja katowiczan

Spotkania w sprawie linii CPK odwołane

W sprawie tych wariantów miały się odbyć w lutym 2022 r. w Katowicach dwa spotkania konsultacyjne, organizowane przez firmę Egis Poland: Konsultacje Społeczne dot. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla linii kolejowej nr 170 Katowice – Gr. Państwa – Ostrawa. Więcej: Dwa spotkania w sprawie linii kolejowej CPK przez Katowice odbędą się w lutym

Podobne spotkania zaplanowano też w innych miejscowościach, przez które ma przechodzić linia. Okazało się jednak, że wydarzenia odwołano.

Jak informuje Urząd Gminy Wyry, przyczyną odwołania, przedstawianą przez Egis Poland jest "dramatycznie pogarszająca się sytuacja pandemiczna (skokowy wzrost zachorowań) i wprowadzone obostrzenia rządowe związane z sytuacją pandemiczną". Spotkania odbędą się, ale w późniejszym terminie.

Urząd Miasta Katowice donosi za to, że to "na wniosek samorządowców spotkania w ramach konsultacji społecznych w sprawie realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego zostaną przełożone na późniejszy termin".

Rozszerzenie działań informacyjnych

W czwartek 27 stycznia odbyło się spotkanie samorządowców z przedstawicielami firmy Egis Poland Sp. z o.o., która prowadzi działania konsultacyjne na zlecenie CPK, w celu omówienia sposobów realizacji konsultacji społecznych. Jak informuje Urząd Miasta, spotkanie było efektem wspólnego apelu prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin, przez które, wg. opracowanych wariantów, mają przebiegać nowe linie kolejowe, w którym samorządowcy domagali się przełożenia spotkań ze względu na trudną sytuację pandemiczną i brak możliwości bezpiecznego przeprowadzenia spotkań stacjonarnych.

Firma Egis podczas czwartkowego spotkania zaproponowała dwie alternatywne formuły spotkań z mieszkańcami. W pierwszej formule działania odbyłyby się na dwóch etapach - najpierw spotkanie wyłącznie online, a następnie spotkanie bezpośrednio w gminie. Druga formuła zakładała organizację spotkania konsultacyjnego bezpośredniego (lecz z limitem osób biorących w nim udział) i jego transmisją na żywo.

W trakcie rozmowy ze strony samorządowej padły też konkretne propozycje rozszerzenia działań informacyjnych i konsultacyjnych przez firmę działającą na zlecenie CPK. Ustalono, że co dwa tygodnie gminy wraz z organizatorem konsultacji będą się kontaktować w celu analizy sytuacji pandemicznej pod kątem możliwości organizacji spotkań bezpośrednich.

Listy do mieszkańców południowych dzielnic Katowic

Chcąc zachęcić jak największą grupę mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych na zlecenie CPK przez firmę Egis Poland sp. z o.o., prezydent Marcin Krupa skierował listy do mieszkańców dzielnic, przez którą mogą przebiegać nowe połączenia kolejowe – tj.

  • Podlesia,
  • Piotrowic,
  • Zarzecza,
  • Kostuchny.

Chcąc dotrzeć z kolejną informacją – tym razem o przesuniętych spotkaniach w najbliższym czasie, zaraz po otrzymaniu oficjalnego komunikatu z firmy Egis - ponownie w tych dzielnicach miasto przeprowadzi akcję informacyjną. Miastu zależy na szerokim informowaniu w tym zakresie, dlatego na stronie Katowice.eu/konsultacje w zakładce Plany CPK dotyczące linii kolejowych miasto Katowice publikuje wszystkie dostępne mu informacje w tej sprawie.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon