„Daj znać, przyjadę”. Urzędnik z dostawą do domu. Trwa nabór do programu "Mobilny urzędnik"

Trwa nabór do udziału w projekcie „Mobilny urzędnik”. W ramach programu urzędy gmin z całej Polski wdrożą nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach.

Man 731492 1920

Głównym zadaniem inicjatywy „Mobilny urzędnik” jest wprowadzenie udogodnień w zakresie obsługi klientów, którzy z różnych powodów poradzić sobie same nie mogą lub mają z tym duże trudności. Adresatami projektu są „osoby niepełnosprawne biologicznie i prawnie, osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim”.

Koniec z czekaniem w kolejce

„Mobilny urzędnik” dotrze do miejsca zamieszkania i pomoże załatwić sprawę. Nie trzeba już będzie fatygować się do urzędu, wyczekiwać w kolejce, ani szukać właściwego okienka. To urząd przyjedzie do domu z odpowiednimi druczkami i fachową pomocą.

400 mobilnych wizyt

W fazie testowania w projekcie wzięło udział już 40 urzędów gmin z całej Polski, co przełożyło się na ponad 400 mobilnych wizyt urzędników, którzy zajęli się sprawami:

  • złożenia wniosku o wyrobienie dowodu osobistego,
  • złożenia deklaracji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych,
  • poświadczenia własnoręczności podpisu,
  • złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego,
  • zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa

Cykl szkoleń dla urzędników

Jest to projekt ponadnarodowy realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami. Urząd gminy, który przystąpi do programu (w sumie plan przewiduje środki dla 80 jednostek z całego kraju) otrzyma wszystkie niezbędne narzędzia do wdrożenia założeń. Będą to nie tylko środki finansowe, ale również pakiet szkoleń, eksperckich materiałów i konsultacji.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon