Dodatek węglowy w Katowicach. Gdzie złożyć dokumenty, by dostać 3000 zł na węgiel

Ustawa o dodatku węglowym w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych używających m.in. węgla do ogrzewania domu, weszła w życie. Sprawdź, gdzie w Katowicach można złożyć wniosek o dodatek węglowy.

fot. pixabay.com
Węgiel

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP i opublikowaniem 11 sierpnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw ustawy o dodatku węglowym, miasto Katowice wdraża mechanizmy, które umożliwią mieszkańcom sprawne złożenie i rozpatrzenie ich wniosków.

- Spodziewamy się, że w Katowicach z uprawnienia do złożenia wniosku i otrzymania przedmiotowego dodatku skorzysta ok. 13 do 15 tys. gospodarstw domowych - mówią katowiccy urzędnicy

Dodatek węglowy 2022 Katowice – uprawnienia, terminy

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, jest on świadczeniem jednorazowym, przyznawanym w kwocie 3 000 zł, dla jednego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Świadczenie to przysługuje bez względu na wysokość dochodu. Wnioski należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2022 roku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wypłata świadczenia nastąpi do miesiąca od złożenia wniosku. Złożony wniosek będzie podlegał weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek węglowy.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy w Katowicach

W Katowicach wnioski przyjmowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap (elektroniczna skrzynka podawcza). Zadanie to powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane osobiście:

w Punktach Obsługi Wniosków Działu Poradnictwa i Informacji:

 • ul. Czecha 2,
 • ul. Oblatów 24,
 • ul. Łętowskiego 6a,
 • ul. Krakowska 138,

Terenowych Punktach Pomocy Społecznej:

 • TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10,
 • TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,
 • TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 ,
 • TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96,
 • TPPS nr 5 ul. Dębowa 16 c,
 • TPPS nr 6 ul. Czecha 2,
 • TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a,
 • TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,
 • TPPS nr 9/10 ul. Krakowska 138,
 • w centrali Ośrodka – przy ul. Jagiellońskiej 17

Wypełniony i podpisany wniosek można też wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17 z dopiskiem „dodatek węglowy” lub włożyć do skrzynek podawczych udostępnionych w każdym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej i siedzibie MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17.

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach służą pomocą w wypisaniu druków oraz udzielają wszelkich informacji w tym zakresie.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon