Jak wybrać odpowiedni system ERP dla przedsiębiorstwa?

ERP to system ułatwiający zarządzanie firmą oraz kontrolowanie wielu obszarów jej działalności. Jak wybrać odpowiedni system ERP dla przedsiębiorstwa? Dlaczego oprogramowanie powinno być elastyczne? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Zrobotyzowana automatyzacja procesow czy to przyszlosc pracy

Czym jest ERP?

ERP, czyli z ang. Enterprise Resources Planning to system dedykowany do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, produkcja, czy zasoby ludzkie. Oprogramowanie to składa się z modułów odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności, które są ze sobą zintegrowane. Umożliwia to całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy działami. Zastosowanie systemów ERP stwarza ogromne możliwości do optymalizacji oraz rozwoju działalności. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że musi być odpowiednio dopasowane do potrzeb firmy.

Oprogramowanie ERP - system dopasowany do potrzeb

Decydując się na wdrożenie systemu ERP w firmie należy najpierw przeanalizować jej potrzeby oraz problemy, z którymi się boryka. Pozwala to zweryfikować wszystkie procesy oraz zauważyć co wymaga poprawy. Ważny jest również fakt, by w tego typu analizie udział wzięli również pracownicy, ponieważ często to oni widzą zdecydowanie więcej. Pozwoli im to również zrozumieć sens wdrażania systemu ERP. Co jeszcze wziąć pod uwagę? Odpowiedź znajduje się w artykule: Jak wybrać najlepsze oprogramowanie ERP dla Twojej firmy?

System ERP w firmie - wybór dostawcy może być kluczowy

Warto również podkreślić, że przy wdrożeniu systemu ERP w firmie kluczowy jest nie tylko wybór dobrego oprogramowania, ale również wiarygodnego dostawcy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że samo wdrożenie jest procesem długofalowym, a jego powodzenie wymaga partnerskich zasad współpracy. Ważne jest również sprawdzenie opinii o firmie wśród dotychczasowych klientów, a także znajomość specyfiki danej branży. W związku z tym wybierając dostawcę oprogramowania należy zweryfikować, czy dana firma wdrażała już tego typu rozwiązania w przedsiębiorstwach o podobnym profilu działalności.

Dlaczego oprogramowanie ERP powinno być elastyczne?

Przy wyborze oprogramowania ERP należy również pamiętać, że tego typu system powinien być również elastyczny. Wynika to z faktu, że należy zadbać o odpowiednie dopasowanie do aktualnych potrzeb, ale także wziąć pod uwagę, że z czasem te potrzeby będą się zmieniać. W związku z tym przy wyborze systemu ERP należy zadać sobie pytanie, czy w przypadku dalszego rozwoju firmy, będzie on wystarczający do zaspokojenia jej rosnących potrzeb.

Wybór systemu ERP - czy kierować się ceną?

Wybierając system ERP dla przedsiębiorstwa można zauważyć, że tego typu rozwiązania różnią się również ceną. Czy kierować się nią przy wyborze? Oczywiście, że tak, jednak należy również pamiętać, że często nie sama cena zakupu licencji oprogramowania jest decydująca, ponieważ pod uwagę należy wziąć również opłaty za jej odnowienie, ewentualne zmiany w programie bazowym, dodatki, czy migrację danych z innych systemów. W związku z tym często niska cena samego oprogramowania może okazać się nieatrakcyjna, jeżeli za każdą dodatkową funkcjonalność, czy czynność wykonywaną przy wdrożeniu będzie trzeba dopłacić.

Podsumowując należy stwierdzić, że wybór systemu ERP dla firmy powinien być przemyślany i poprzedzony odpowiednią analizą. Jeżeli okaże się skuteczny, zarządzanie przedsiębiorstwem będzie dużo prostsze, a jego rozwój znacznie szybszy.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon