Kamienica przy ul. Mariackiej 35 została wpisana do rejestru zabytków woj. śląskiego

Jedna z najładniejszych kamienic stojących przy ul. Mariackiej w Katowicach, została właśnie wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach poinformował, że 22 lipca 2022 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/1028/22 została wpisana kamienica mieszkalna przy ul. Mariackiej 35 w Katowicach.

Kamienica przy Mariackiej nowym zabytkiem

To pięknie wyremontowana kamienica, jedna z prawdziwych ozdób tej imprezowej ulicy. Znajduje się w części bliżej Kościoła Mariackiego.

Więcej o ulicy Mariackiej w Katowicach: Co łączy katowicką Mariacką z dawną Wenecją, Amsterdamem czy Wiedniem? Spokojnie, chodzi o architekturę

Jak możemy przeczytać na profilu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, ulica Mariacka została zabudowana w drugiej połowie XIX w. według planu Nepilly'ego z 1875 r. (blok zamknięty ulic na wschód od Rynku). W 1876 r. ulicy nadano jej nazwę Richard-Holtzestraße na cześć, obchodzącego wtedy 25-lecie pracy jako lekarz, Richarda Holtzego − przewodniczącego ówczesnej Rady Miejskiej Katowic.

Kamienicę zbudowano pod koniec XIX wieku

Kamienicę mieszkalną przy ul. Mariackiej 35 w Katowicach zbudowano ok. 1898 r., w linii zabudowy południowej pierzei ulicy. Czterokondygnacyjny murowany ceglany obiekt w stylu późnego historyzmu wzniesiono według projektu nieznanego autora. Budynek powstał na planie prostokąta, wraz z oficyną boczną w kształcę litery „L” (której nie objęto wpisem do rejestru zbytków na podstawie decyzji z 22 lipca). Kamienicę nakryto mansardowym dachem z facjatkami, a zwartą bryłę podpiwniczono (więźba dachowa drewniana).

Północna elewacja ma 6 osi, a w osiach skrajnych ulokowano pseudoryzality, zakończone szczytami w strefie dachu; zachowały się ceglane okładziny ścian i pasma tynku, tynkowe opaski otworów okiennych i drzwiowych z dekoracją roślinną (w podokiennikach na drugim piętrze w 4 osiach środkowych okrągłe medaliony).

Portal wejścia do sieni został opracowany w tynku z trójkątnym przyczółkiem i wolutami (neomanierystyczny). Stolarka okienna 6- i 4-kwaterowa (ze ślemieniem), została wymieniona na nową drewnianą.

Wewnątrz budynku zachował się oryginalny wystrój bramy przejazdowej oraz oryginalne dwubiegowe stalowe schody klatki schodowej, z drewnianą balustradą. W środkowej osi rzutu ulokowano bramę przejazdową, z dekoracją stiukową, zintegrowana z klatką schodową.

Zachowały się walory architektoniczne budynku

Obecnie właścicielem budynku jest Miasto Katowice, a pozostaje w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Jest w całości zamieszkały. Obiekt ujęto w gminnej ewidencji zabytków. W latach 2005-2006 przeprowadzono kompleksową modernizację omawianej kamienicy, zachowując historyczne elementy wystroju.

W większości nie zachował się oryginalny wystrój wnętrz obiektu (w odniesieniu do części wspólnych), gdyż na przestrzeni wielu były one przebudowywane i dostosowywane do potrzeb użytkowników poszczególnych lokali mieszkalnych. Zachowały się bryła, rzut i wygląd elewacji, a więc - walory architektoniczne.

Stacja Szopienice Północne Katowice11

Może Cię zainteresować:

Stacja kolejowa w Katowicach została uznana za zabytek. Budynki pochodzą z XIX w., i wcale nie powstały w Katowicach

Autor: Katarzyna Pachelska

01/04/2022

Ratusz Załęże 2

Może Cię zainteresować:

Ratusz z Katowic zabytkiem. Budynek z 1897 r. wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego

Autor: Katarzyna Pachelska

15/06/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Katowice Szopienice huta

Szopienicki Uthemann. Nasz mały śląski Czarnobyl

Katowice Nikiszowiec

Giesche: 10 rzeczy, które nam zostawili w Katowicach

Burzenie brutala Katowice 10

Ciężki sprzęt już gryzie ostatniego brutala w Katowicach

15 najważniejszych dzieł moderny na Śląsku

Śląska moderna: ikoniczne dzieła architektury w Katowicach

Kamienice na Mariackiej

Ulica Mariacka jak z Wenecji, Amsterdamu lub Wiednia

Zatrzymani za pobicie na Mariackiej, Katowice

Pobili dwóch mężczyzn na Mariackiej. Policjanci ich tropili

Plac Mozaikowy przy hali Kapelusz, Park Śląski

Park Śląski. Plac za Kapeluszem został odnowiony