Katowice. Lepsza diagnostyka zaburzeń rozwoju płciowego oraz dojrzewania w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zostało członkiem Europejskich Sieci Referencyjnych. ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych. Katowicki ośrodek będzie brał udział w pracach grupy tematycznej zajmującej się zaburzeniami rozwoju płciowego oraz zaburzeniami dojrzewania. To duże wyróżnienie dla szpitala i szansa dla jego pacjentów, którzy zyskują dostęp do wiedzy i doświadczeń znakomitych lekarzy z najlepszych europejskich placówek.

GCZD
Pododdział Zaburzeń Rozwoju Płci, GCZD, Katowice

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zostało członkiem Europejskich Sieci Referencyjnych. ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych. - To duże wyróżnienie dla katowickiego szpitala i szansa dla jego pacjentów, którzy zyskują dostęp do wiedzy i doświadczeń znakomitych lekarzy z najlepszych europejskich placówek - oceniają szefowie szpitala.

Do Europejskich Sieci Referencyjnych należą renomowane jednostki ochrony zdrowia z 28 państw Unii Europejskiej.

- Zadaniem Sieci jest poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia pacjentów, którzy cierpią na choroby rzadkie lub inne skomplikowane przypadki kliniczne, wymagające wysokospecjalistycznego leczenia oraz połączenia fachowej wiedzy i zasobów. Współpraca placówek skupionych w sieci ma również pomoc w wypracowaniu i udoskonaleniu standardów postępowania klinicznego - wyjaśnia prof. Aneta Gawlik, kierownik Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej GCZD.

Pierwsze sieci ERN powstały w marcu 2017. Obecnie należy do nich ponad 900 wysoko wyspecjalizowanych jednostek opieki zdrowotnej z ponad 300 szpitali z państw członkowskich Unii Europejskiej. Członkowie ERN, skupieni w 24 tematycznych sieciach, pracują nad poprawą terapii m. in. chorób kości, nowotworów u dzieci czy niedoboru odporności. W tym gronie jest kilkanaście placówek z Polski.

Akredytacja zajęła katowickiemu szpitalowi 2 lata

Od 1 stycznia 2022 roku do ERN należy również Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka. Proces przygotowywania dokumentów i samej akredytacji katowickiego szpitala trwał blisko 2 lata.


- Musieliśmy udokumentować, że spełniamy kryteria przystąpienia do sieci. To m. in odpowiednie doświadczenie wynikające z liczby prowadzonych pacjentów z daną jednostką chorobową, jakość przeprowadzanej diagnostyki, znajomość i otwartość na nowoczesne terapie oraz wysokie kompetencje personelu. A także dostęp do bezpiecznych technologii przesyłania danych - mówi prof. Aneta Gawlik.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka przystąpiło do Europejskiej Sieci Referencyjnej ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych (Endo-ERN). Zadaniem Endo-ERN jest wymiana wiedzy oraz wsparcie terapii i badań nad zaburzeniami endokrynologicznymi, a także poprawa opieki nad pacjentami z tymi schorzeniami.

- Nasz ośrodek będzie brał udział w pracach grupy tematycznej MTG7 zajmującej się zaburzeniami rozwoju płciowego oraz zaburzeniami dojrzewania - informuje prof. Aneta Gawlik.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwoju płci

Będzie to kontynuacja specjalizacji katowickiego szpitala w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rozwoju płci. W GCZD w 2017 r. utworzono Pododdział Zaburzeń Rozwoju Płci/Zróżnicowanego Rozwoju Płci – jedno z nielicznych miejsce w Polsce, w którym pacjenci z tego typu problemami zostali objęci kompleksową opieką.

Co roku na pododdział trafia kilkudziesięciu pacjentów z różnymi objawami zaburzeń rozwoju płci. Nad ich terapią czuwa interdyscyplinarny zespół ds. leczenia zróżnicowanego rozwoju płciowego, w skład którego wchodzą lekarze różnych specjalizacji:

  • endokrynolodzy,
  • urolodzy,
  • ginekolodzy,
  • genetyk kliniczny,
  • psycholog,
  • seksuolog.

Osoby interpłciowe znajdują w Katowicach pomoc

Na schorzenia związane z zaburzeniami rozwoju płci cierpi 1 na 4500 urodzonych dzieci. Termin ten zwyczajowo odnosi się do noworodka z nietypowymi narządami płciowymi, u którego określenie płci na podstawie badania przedmiotowego jest utrudnione. Sami pacjenci najczęściej określają się jako osoby interpłciowe. Interpłciowości nie należy mylić z transpłciowością. W tym ostatnim przypadku dotyczy to osób z niezgodnością płci przypisanej przy urodzeniu z płcią odczuwaną, co często prowadzi do dysforii płciowej.

- To są rzadkie przypadki, nasza wiedza o nich wciąż się poszerza. Dzięki udziałowi w pracach Sieci będziemy mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia innych ośrodków i zarazem dzielić się swoimi doświadczeniami z terapii - podkreśla prof. Aneta Gawlik.

Żeby zdiagnozować i leczyć pacjenta, koordynatorzy ESR będą zwoływać wirtualne konsylia lekarzy specjalistów z różnych dziedzin, z wykorzystaniem specjalnej platformy telemedycznej. W ten sposób „podróżować” będzie fachowa wiedza medyczna, a nie pacjenci, którzy – nie wychodząc z domu czy szpitalnej sali – będą konsultowani przez ekspertów z całej Europy.

- Liczymy na wsparcie merytoryczne przy wirtualnych konsultacjach naszych pacjentów interpłciowych, w tym tych z nietypowymi narządami płciowymi, u których pomimo pełnej diagnostyki nie udało się określić płci. Konsultowani będą również pacjenci transpłciowi, u których występuje niezgodność płci odczuwanej z płcią biologiczną i przypisaną, a także pacjentki z zespołem Turnera - informuje prof. Aneta Gawlik.

Spotkanie włączające katowicki ośrodek do Europejskich Sieci Referencyjnych odbędzie się w lutym.

- Poznamy wtedy zasady współpracy, uzgodnimy szczegóły naszego udziału w pracach, rozwiązania techniczne itp. Być może będziemy już wtedy wskazywać na potrzebę skonsultowania któregoś z naszych pacjentów - nie wyklucza prof. Aneta Gawlik.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. W GCZD funkcjonują 24 poradnie specjalistyczne oraz 16 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje ok. 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 35 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Placówka zatrudnia ponad 1000 pracowników.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon