katowice endokrynolog

Pododdział Zaburzeń Rozwoju Płci, GCZD, Katowice

Katowice. Lepsza diagnostyka zaburzeń rozwoju płciowego oraz dojrzewania w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zostało członkiem Europejskich Sieci Referencyjnych. ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych. Katowicki ośrodek będzie brał udział w pracach grupy tematycznej zajmującej się zaburzeniami rozwoju płciowego oraz zaburzeniami dojrzewania. To duże wyróżnienie dla szpitala i szansa dla jego pacjentów, którzy zyskują dostęp do wiedzy i doświadczeń znakomitych lekarzy z najlepszych europejskich placówek.