Katowice mają społecznego doradcę ds. równego traktowania. To dr Ewa Piaskowska

Katowice mają społecznego doradcę ds. równego traktowania. Prezydent Katowic powołał na tę funkcję dr Ewę Piaskowską. To funkcja społeczna, doradczyni nie będzie pobierać za nią wynagrodzenia.

Katowice mają nowego urzędnika. To społeczny doradca ds. równego traktowania. A właściwie doradczyni, bo na to stanowisko została powołana dr Ewa Piaskowska, była rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Jej głównym zadaniem będzie współdziałanie w realizowaniu polityki Katowic w zakresie równego traktowania w sferach takich jak:

 • płeć,
 • wiek,
 • niepełnosprawność,
 • orientacja seksualna,
 • pochodzenie etniczne i narodowe,
 • religia,
 • status społeczno-ekonomiczny
Katowice zawsze były miastem otwartym i tolerancyjnym. Wielokulturowość jest wpisana w naszą tożsamość, co wynika z trudnej, ale pięknej historii Górnego Śląska. Dlatego, aby zapobiegać ewentualnym aktom dyskryminacji w przyszłości, podjąłem decyzję o powierzeniu dr Ewie Piaskowskiej funkcji społecznego doradcy ds. równego traktowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jestem przekonany, że jej kompetencje będą stanowiły gwarancję otwartości na różne środowiska, a każdy głos z nich płynący zostanie przez doradczynię wysłuchany – dodaje prezydent.

Do zadań społecznego doradcy ds. równego traktowania należą m.in.:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie inicjatyw mających na celu promowanie wiedzy i wspieranie rozwoju aktywności społecznej w obszarze równego traktowania;
 • ocena działań miasta Katowice z punktu widzenia problematyki równościowej;
 • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania oraz wykluczeń społecznych;
 • współpraca ze środowiskami kobiecymi, mająca na celu zapewnienie kobietom właściwego udziału w życiu miasta.

Współpraca ze środowiskami kobiecymi i organizacjami pozarządowymi

– Mam nadzieję na aktywną współpracę ze środowiskami kobiecymi w celu zapewnienia kobietom właściwego udziału w życiu miasta. Oczekuję dobrej współpracy z pozostałymi organizacjami społecznymi w Katowicach działającymi w obszarze sprawiedliwości społecznej, równości szans, wykluczenia społecznego, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji – mówi dr Ewa Piaskowska, społeczna doradczyni ds. równego traktowania. – Planuję także konsultacje z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Katowicach, aby poznać ich oczekiwania. Chciałabym, żeby Katowice stały się miastem równych szans i gościnnym dla wszystkich ludzi. Moja działalność będzie skuteczna, gdy będę miała wsparcie medialne oraz środowisk kobiecych i wolnościowych – dodaje doradczyni.

Funkcja doradcy ds. równego traktowania ma charakter społeczny, dlatego praca dr Ewy Piaskowskiej będzie wykonywana bezpłatnie. Miasto Katowice będzie jedynie pokrywało koszty ew. podróży służbowych i diet, na zasadach dotyczących pracowników Urzędu. Dr Ewa Piaskowska rozpocznie pracę na stanowisku doradcy od stycznia 2022 r.

Od maja 2019 roku, w Katowicach działa pełnomocnik prezydenta ds. seniorów, funkcję tę pełni dr Helena Chrapkiewicz. Najważniejsze działania pełnomocnika ds. seniorów to m.in. prowadzenie telefonu zaufania dla seniorów, spotkania organizacyjne i merytoryczne z grupą wolontariuszy pracujących w telefonie zaufania dla seniorów, czy owocna współpraca z uniwersytetami trzeciego wieku w Katowicach, które wznawiają swoją działalność po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Kim jest Ewa Piaskowska

Urodziła się w 1949 r. Życie osobiste, zawodowe i społeczne związała z Katowicami. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1972-82 była nauczycielem akademickim w katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. W latach 1991-2000 pełniła funkcję prezesa spółki Economicus założyciela Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, której w latach 1994-2005 była Rektorem.

W 2002 r. została powołana do katowickiej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Wojewody Śląskiego ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Działa m.in. w zarządzie Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli uczelni niepaństwowych oraz w European Council for Busines Education (ECBE) (w latach 2004-2006 była prezydentką tej organizacji).

Była związana z działającym na rzecz kobiet katowickim soroptymistycznym klubem „Silesia” oraz współzałożycielką Soroptimist International (SI) Klub Nike z Katowic. W 2008 r. brała udział w założeniu w Katowicach Dress for Success Poland (DfS Poland), polskiej filii międzynarodowej organizacji kobiecej aktywizującej bezrobotne kobiety.

Po przejściu na emeryturę w 2013 r. nadal działa społecznie. W październiku 2017 r. założyła i została prezeską Stowarzyszenia Aktywni Silesia w Katowicach, aktywizującego społecznie seniorów.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon