Katowice. Nowe stawki na 2022 r. za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu miejskim

Rada Miasta Katowice uchwaliła w grudniu 2021 r. nowe stawki za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu miejskim. Opłaty w niektórych przypadkach są wysokie. Sprawdź.

Straż Miejska Katowice
Auto w Katowicach

Rada Miasta Katowice 17 grudnia 2021 roku uchwaliła uchwałę o wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze miasta Katowice oraz jego przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym.

Nowe stawki miejskie za odholowanie pojazdu i przechowywanie go na parkingu

Wysokość opłat za usunięcie pojazdu w Katowicach w 2022 roku:
Rodzaj pojazdu i wysokość opłaty brutto

 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 110,00 zł
 • rower lub motorower - 110,00 zł
 • motocykl - 218,00 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 476,00 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony - 594,00 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton - 841,00 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 1239,00 zł
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1508,00 zł

Wysokość opłat za przechowywanie pojazdu w Katowicach w 2022 roku:
Rodzaj pojazdu Wysokość opłaty brutto (stawka za dobę)

 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 19,00 zł
 • rower lub motorower - 19,00 zł
 • motocykl - 26,00 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 39,00 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 tony - 51,00 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton - 73,00 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton - 133,00 zł
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196,00 zł

Ustalono też koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:

 • 50% opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku, gdy nie został rozpoczęty załadunek pojazdu,
 • 80% opłaty określonej w załączniku za usunięcie pojazdu z uwzględnieniem rodzaju pojazdu w przypadku, gdy został rozpoczęty załadunek pojazdu.

Kiedy pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela

Wg artykułu 130a Prawa o ruchu drogowym

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

W Katowicach 200 pojazdów rocznie usuwa się z dróg

Najczęściej z drogi usuwane są wraki samochodów, stojących tam od miesięcy albo lat, lub pojazdy tamujące ruch (np. stojące na torowisku tramwajowym) albo zagrażające bezpieczeństwu ruchu.

- W Katowicach w 2021 roku usunęliśmy z drogi na koszt właściciela około 200 pojazdów - mówi Jacek Pytel, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Katowicach. - Zdarza się to głównie w przypadku samochodów, które ja nazywam "retro", ale są to wraki, samochody w złym stanie, bez tablic rejestracyjnych. Jeżeli jest zgłoszony taki samochód, to my jedziemy na miejsce, sporządzamy dokumentację fotograficzną, sprawdzamy czy taki samochód nie jest poszukiwany przez policję, bo różne samochody są kradzione, nie tylko te najnowsze - dodaje Pytel.

Jak informuje rzecznik Straży Miejskiej, w Katowicach straż stara się, by w pierwszej kolejności to sam właściciel zaopiekował się takim samochodem i np. oddał go na złom lub przywrócił do stanu używalności. - Wysyłamy pismo z wnioskiem o to, by w danym terminie ten samochód zabrał z miejsca, w którym on stoi. Procedura czasami jest długotrwała. Gdy właściciel nie stosuje się do wezwań, samochód jest brany na lawetę i zawożony na parking strzeżony. Po 6 miesiącach, gdy samochód nie jest odebrany z parkingu strzeżonego, przechodzi na własność gminy, czyli miasta Katowice. Można go sprzedać w procedurze przetargowej. Zdarzają się sprawy, że samochód stoi nieużywany, bo właściciel zmarł, i pojazd jest przedmiotem postępowania spadkowego. Takiego samochodu nie ruszymy. Zdarza się też, że z uwagi na stan zdrowia właściciel nie może użytkować pojazdu. Każda sprawa takiego samochodu jest inna, niesztampowa - wyjaśnia Jacek Pytel.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon