Katowice przeznaczą 88 milionów złotych na system zarządzania transportem ITS

Chorzów Inteligentny System Transportowy wdrożył już kilka lat temu. Teraz kolej na Katowice. Miasto właśnie ogłosiło, że zainwestuje 88 mln złotych w taki system.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach podpisał umowę na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, który ma wspierać sterowanie ruchem w Katowicach, ale tylko na wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach.

W Katowicach będzie Inteligentny System Transportowy

Jego działanie w praktyce oznaczać będzie m.in.:

  • automatyczne sterowanie sygnalizacją, co zapewni optymalną płynność ruchu,
  • bieżące informowanie o zatorach ulicznych,
  • wprowadzenie priorytetu – tj. zielonego światła – dla tramwajów na skrzyżowaniach.

Pojawi się również internetowa platforma komunikacyjna, która ułatwi znalezienie wolnych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania czy na terenie Centrów Przesiadkowych.

Czytaj również: W Strefie Kultury ustawiono już kasy. Od kiedy i ile zapłacimy za parkowanie?

Informacja ta będzie uzupełniona 12 tablicami stacjonarnymi pokazującymi stan zajętości miejsc w danym rejonie Katowic.

- Powstanie ITS będzie kolejnym krokiem w zakresie komunikacyjnej rewolucji w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Głównym celem ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta Katowice. Transport publiczny będzie miał priorytet na głównych ciągach autobusowych oraz w korytarzach tramwajowych. Dodatkową funkcją systemu będzie m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych np. przy zamknięciu tunelu. Płynny ruch oznacza nie tylko zyski dla mieszkańców – w postaci oszczędności czasu, ale także korzyści ekologiczne – mniejszą emisję spalin i hałasu. Korzystanie z nowych technologii w zarządzaniu miastem to dzisiaj konieczność i jako Katowice chętnie w nie inwestujemy, bo widzimy, że podnoszą one jakość życia – dodaje prezydent.

Modernizacja 112 sygnalizacji świetlnych w Katowicach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach podpisał umowę z firmą Sprint S.A. z Olsztyna, która w ciągu 22 miesięcy zaprojektuje i wdroży system.

- W ramach inwestycji jednym z głównych zadań, jakie będą wykonywane jest modernizacja 112 sygnalizacji świetlnych oraz powstanie centrum monitoringu CSR. Centrum Sterowania Ruchem będzie podlegało bezpośrednio pod Centrum Monitoringu Miejskiego, gdzie będzie prowadzony nad nim bieżący nadzór i będzie ono obsługiwane przez osoby z wykształceniem w zakresie inżynierii ruchu. Ponadto dużym udogodnieniem dla kierowców będzie pojawienie się tablic informacyjnych VMS, tzw. znaków zmiennej treści, w liczbie 17 szt. Zostaną one zlokalizowane w newralgicznych punktach miasta, co umożliwi kierowcom decyzję o zmianie wyboru trasy dojazdu do przestrzeni miejskiej – informuje Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Katowice.

System za 88,6 miliona złotych

System o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł. W jego skład umowy wchodzą: zaprojektowanie, budowa, dostawa i montaż elementów Systemu Zarządzania Ruchem, obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania następujących podsystemów:

  • Podsystem obsługi systemów sterowania sygnalizacjami i znakami zmiennej treści.
  • Podsystem priorytetów dla komunikacji zbiorowej.
  • Podsystem zarządzania zdarzeniami drogowym i odczytu tablic rejestracyjnych.
  • Podsystem archiwizacji, analizy i planowania oraz informacji o sytuacji ruchowej.
  • Podsystem dynamicznej informacji parkingowej.
Wykonanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem jest interesującym wyzwaniem, którego z chęcią się podejmujemy. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim jego przyszłościowy charakter. System, który zrealizujemy, będzie można rozbudowywać wraz z rozwojem aglomeracji. To był bardzo istotny punkt przetargu, podkreślany przez włodarzy miasta. Dzięki temu przygotujemy infrastrukturę techniczną do rozbudowy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w przyszłości, w miarę rosnących potrzeb transportowych miasta. Cieszę się, że będziemy mogli usprawnić ruch w Katowicach i liczę na to, że mieszkańcy docenią korzyści płynące z jego uruchomienia – mówi Waldemar Matukiewicz, wiceprezes Sprint S.A.

Częścią umowy jest również strojenie Systemu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia wymaganej funkcjonalności i użyteczności oraz przeszkolenie pracowników MZUiM Katowice w sposób, który zapewni samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie ITS. Natomiast ostatnim elementem podpisanej 23 listopada 2021 r. umowy będzie przygotowanie infrastruktury technicznej (sieci światłowodowej, Centrum Sterowania Ruchem) do dalszej rozbudowy systemu.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon