Katowickie Centrum Onkologii największym zwycięzcą Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Aż dwa zadania z IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2023 roku na rzecz Katowickiego Centrum Onkologii. Jedna z nich to parking przy tym szpitalu, i to ekologiczny!

Patryk Pyrlik / UMWS
Katowickie Centrum Onkologii

Zakończyło się głosowanie w IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu 5 milionów złotych (2,5 miliona na pulę EKO i 2,5 miliona na pulę REGIO).

Listę zadań do realizacji w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził już zarząd Województwa Śląskiego.

Co ciekawe, aż dwa zwycięskie zadania, jedno z puli EKO i jedno z REGIO, dotyczą Katowickiego Centrum Onkologii, czyli dawnego szpitala wielospecjalistycznego im. Leszczyńskiego przy ul. Raciborskiej 27.

To:

 • „EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 • Podregion P2 zadanie „Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem na kwotę” 374.352,00 zł

Szacunkowy koszt budowy parkingu na terenie Katowickiego Centrum Onkologii to 1,247 mln zł. W ramach zadania wykonanych zostanie do 71 miejsc parkingowych. Zadanie obejmować będzie m.in.: wykonanie miejsc parkingowych, remont istniejącej nawierzchni (plac, drogi dojazdowe), wykonanie ogrodzenia, trawnik wraz z nasadzeniami, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, instalację elektryczną oświetlenia (LED), instalację teletechniczną, kablową, system parkingowy. Odbiorcami zadania mają być pacjenci Szpitala (mieszkańcy całego województwa), ich rodziny, pracownicy Szpitala.

Wyniki głosowania w IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woj. Śląskiego

W puli EKO znalazły się dwa zadania na łączną kwotę 2.497.000,00 zł:

 • „Tężnia Gwarków w Reptach”
 • „EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W puli REGIO do realizacji wybrane zostały:

 • Podregion P1 zadanie „Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu” na kwotę 374.900,00 zł
 • Podregion P2 zadanie „Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem na kwotę” 374.352,00 zł
 • Podregion P3 zadanie „Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku” na kwotę 400.000,00 zł
 • Podregion P4 zadanie „Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową” na kwotę 373.000,00 zł
 • Podregion P5 zadanie „Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o.” na kwotę 320.000,00 zł
 • Podregion P6 zadanie „Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” na kwotę 264.080,00 zł
 • Podregion P7 zadanie „Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu” na kwotę 373.000,00 zł

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon