Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022. Masz Kartę Mieszkańca? Skorzystasz z bezpłatnych badań albo zaszczepisz się na grypę

W poniedziałek 17 października zaczną się Katowickie Dni Promocji Zdrowia, w ramach których posiadacze Katowickiej Karty Mieszkańca mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań i sprawdzić dzięki nim stan swojego zdrowia.

UMK
Szczepienie przeciwko grypie

W ofercie Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022 jest również bezpłatne szczepienie przeciwko grypie.

Dni Promocji Zdrowia w Katowicach. Bezpłatne badania

- Lepiej zapobiegać niż leczyć, to stara prawda często powtarzana przez lekarzy. Dlatego oferujemy mieszkańcom Katowic posiadającym Katowicką Kartę Mieszkańca kilka świadczeń zdrowotnych. Mieszkańcy posiadający kartę mogą również skorzystać z bezpłatnych szczepień na grypę. Sezon jesienno-zimowy, to okres zmniejszonej odporności, często łapiemy przeziębienia czy chorujemy właśnie na grypę, dlatego jak mówią eksperci warto się szczepić – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Akcja Katowickie Dni Promocji Zdrowia 2022 będzie prowadzona od 17 października do 30 listopada. Dla chętnych mieszkańców posiadających Katowicką Kartę Mieszkańca przewidziano następujące świadczenia zdrowotne:

 • szczepienia przeciwko grypie,
 • uroflometria,
 • densytometria,
 • OCT z poradą okulistyczną,
 • porady urologiczne, pielęgniarskie,
 • badania krwi.

Świadczenia będą realizowane w placówkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach:

 • Przychodnia przy ul. Mickiewicza 9, tel. (32) 605 71 77
 • Przychodnia przy ul. PCK 1, tel. (32) 259 51 36
 • Przychodnia przy ul. Ordona 3, tel. (32) 259 94 91

Zapisy prowadzone będą do wyczerpania ilości zakontraktowanych świadczeń. O udziale w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Warto też skorzystać ze szczepienia przeciwko grypie. Grypa jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą układu oddechowego, przebiega z gorączką, kaszlem i ogólnym osłabieniem, jednakże można się przed nią stosunkowo łatwo uchronić. Podstawowym sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami jest szczepienie.

Szczepienia ochronne przeciwko grypie są rekomendowane jako podstawowa metoda profilaktyki zachorowań przez kilkanaście uznanych Towarzystw Naukowych na świecie, w tym Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP) WHO, Amerykańską Akademię Pediatrii.

Katowicka Karta Mieszkańca

Program „Katowicka Karta Mieszkańca” realizowany jest od 1 września 2020 r. Od rozpoczęcia realizacji programu wydanych zostało ponad 88 tys. kart, o które mogą starać się osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),
 • są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • osoby przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek,
 • studenci uczelni zameldowani w Katowicach na pobyt czasowy,
 • osoby zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby przebywające w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta Katowice.

Więcej informacji, w tym Regulamin Programu, znajduje się na stronie wwwkkm.katowice.eu, aplikacji mobilnej KKM oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca – Rynek 1.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon