Kiedy pociągi pasażerskie z Ligoty przez Murcki do Tychów? PLK wystąpiła o decyzję środowiskową

PKP Polskie Linie Kolejowe wystąpiły o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy trzech bezkolizyjnych skrzyżowań mających umożliwić puszczenie pociągów pasażerskich z Ligoty przez Murcki do Tychów i tym sposobem stworzenie alternatywnego połączenia kolejowego na południe.

fot. Adam Roik PKP PLK
Kolej Katowice Kostuchna

Obecnie trasa z Ligoty przez Murcki do Tychów wykorzystywana jest głównie w ruchu towarowym. Ma to się zmienić za sprawą rządowego programu Kolej Plus. Budowa usprawniającej przewozy mijanki w Murckach oraz trzech bezkolizyjnych skrzyżowań (aktualnie drogi przecinają tory na poziomie szyny) umożliwić ma puszczenie tą trasą pociągi pasażerskie. Dodajmy, że w ubiegłym roku wzdłuż linii wybudowano cztery nowe przystanki: w Ochojcu , Kostuchnie, Murckach i Podlesiu. Na to, aby zaczęły się przy nich zatrzymywać pociągi pasażerskie przyjdzie poczekać prawdopodobnie do roku 2029, bo takie są ramy końcowe programu Kolej Plus.

Póki co Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach powiadomił o wszczęciu postępowania, zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. To reakcja na wniosek, złożony 29 kwietnia przez PKP PLK. Jak podał RDOŚ wystąpi on teraz o stanowisko w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

RDOŚ przypomniał zarazem, że w każdym stadium postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, a także zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków osobiście, na piśmie (kierując korespondencję na adres katowickiego RDOŚ-u) bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie RDOŚ przy Placu Grunwaldzkim 8-10 w Katowicach (pokój 317). Sposób i termin zapoznania się z nim należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 32 42-06-801 lub 42-06-808 w dni robocze, między godziną 8, a 15. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.420.22.2024.KC.

Zgodnie z przepisami stroną postępowania w procedurze o wydanie decyzji środowiskowej (poza rzecz jasna samym wnioskodawcą) są właściciele nieruchomości znajdujących się „w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę”.

Pendolino

Może Cię zainteresować:

Prezes PKP PLK o inwestycjach na Śląsku. Będą zmiany w budowie kolei do Jastrzębia-Zdroju

Autor: Michał Wroński

21/05/2024

Katowice stacja PKP

Może Cię zainteresować:

Po wakacjach ruszy przebudowa węzła kolejowego w Katowicach. PKP PLK podpisało największą umowę w historii

Autor: Michał Wroński

08/04/2024

Pociag Katowice Krakow

Może Cię zainteresować:

Koleją z Katowic do Krakowa w 45 minut, a do Wrocławia poniżej dwóch godzin? Pociągi ze Śląska mają przyspieszyć

Autor: Michał Wroński

08/05/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon