Koleje Śląskie – dlaczego zdarzają się sytuacje, w których pociągi nie są ze sobą skomunikowane?

Koleje Śląskie stale się rozwijają, co widać po nowych połączeniach kolejowych, czy udogodnieniach dla pasażerów. Niemniej, to właśnie oni często zadają sobie pytanie - dlaczego zdarzają się sytuacje, w których pociągi nie są ze sobą skomunikowane? Cóż, wynika to z dwóch zasadniczych przyczyn. Poznajcie je.

Koleje Śląskie Trasa S1 web 0046

Po pierwsze: modernizacja sieci kolejowej

Nie da się nie zauważyć, że w województwie śląskim trwa wiele prac modernizacyjnych sieci kolejowej. Co za tym idzie, pociągi muszą kursować w ramach tzw. zastępczych rozkładów jazdy i to z wieloma ograniczeniami (np. jazda po jednym torze, z wydłużonym czasem przejazdu). W efekcie pociągi mają określone sloty czasowe, w których mogą wjechać w stację przesiadkową.

Pociąg, na który pasażerowie pragną się przesiąść ma również konkretny slot. I tu pojawia się pytanie, dlaczego lepiej nie zamienić się trasami z innym pociągiem? Czasami istnieje taka możliwość. Wówczas pociągi Kolei Śląskich rzeczywiście zamieniają się trasami z innymi pociągami. Niestety, równie często zdarza się, że w interesującym slocie jedzie pociąg wyższej kategorii.

Utrzymanie skomunikowania wiąże się z koniecznością jazdy w planie następnego pociągu, co mija się z celem. Powoduje to brak możliwości skomunikowania wybranych pociągów. Oczywiście ograniczeniami są też odcinki linii kolejowych z jednym torem, po którym jeździ się w obu kierunkach. Wtedy ograniczone możliwości ruchowe również utrudniają realizację wszystkich skomunikowań.

Po drugie: niewystarczająca ilość połączeń

Niestety, niewystarczająca ilość połączeń na danym odcinku znacznie utrudnia właściwe skomunikowanie pociągów. Jak można się słusznie domyślać, wynika to z wielu przyczyn. Z jednej strony, jest to brak wystarczającej przepustowości, czyli brak możliwości uruchomienia większej ilości pociągów. Przecież odcinek, po którym jedzie pociąg, nie zmieści już więcej kursów.

Z drugiej strony, ograniczone możliwości finansowe i taborowe to równie istotna przyczyna. Pomimo bardzo dużych nakładów finansowych na kolej w województwie śląskim, budżet organizatora nie jest nieskończony. Rozwiązaniem problemu mogłaby być obniżka stawek dostępu do infrastruktury, po której jeżdżą pociągi i obniżka cen energii. Wówczas można za taką samą pulę pieniędzy uruchomić więcej pociągów. Niemniej, należy mieć na uwadze, że infrastruktura kolejowa w województwie śląskim (w wyniku już zakończonych prac modernizacyjnych), ma wysokie stawki dostępu, co przekłada się na wyższe koszty uruchomienia pociągów.

Koleje Śląskie – by podróżowało się lepiej i bezpieczniej
Koleje Śląskie zapraszają!
WWW | FACEBOOK | TWITTER

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon