Kolejne miasto dołączyło do Zielone Śląskie. Bieruń dostał 5 mln na termomodernizację

Walka o jakość powietrza trwa. Urząd Marszałkowski przyznał dzisiaj, 11 czerwca dotację o wartości ponad 5 mln zł miastu Bieruń na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. – To są kolejne dobre pieniądze zainwestowane w odnawialne źródła energii – przyznaje Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.

Bieruń dostał 5 mln na termomodernizację

Kolejne miasto na Śląsku dołączy się do walki o czyste powietrze. Jest nim Bieruń, który dzisiaj, 11 czerwca uzyskał dofinansowanie 5 mln zł na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

– Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej to główny temat całego regionu. Na bieżąco mówimy o tym, żeby budynki zużywały jak najmniej energii cieplnej – wyjaśnia Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Cieszę się, że w Bieruniu ten projekt będzie realizowany. To są kolejne dobre pieniądze zainwestowane w odnawialne źródła energii czyste powietrze – dodaje.

Całość projektu opiewa na kwotę 7 mln zł. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej i 1 budynku mieszkaniowego w Gminie Bieruń. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji dwutlenku węgla (CO2), tlenku azotu (NOx), tlenku siarki (SOx ) oraz innych pyłów do atmosfery.

– Ten projekt, w sumie na ponad 7 mln zł, z tak dużym dofinansowaniem daje nam szansę realizacji tego zadania, poprawy estetyki, ale przede wszystkim poprawy jakości powietrza – mówi Krysian Grzesica, burmistrz miasta Bierunia. – Dołożenie się do tej poprawy jakości powietrza w woj. śląskim i zmniejszenia ilości energii potrzebnej do ogrzewania tych budynków – dodaje.

Dzięki dofinansowaniu, modernizacji doczekają się:

  • Budynek socjalny, mieszczący mieszkania komunalne i dom dziennego pobytu osób starszych
  • zlokalizowany przy ul. Chemików 139 w Bieruniu,
  • Budynek przedszkola przy ul. Kamiennej 17 w Bieruniu,
  • Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z oddziałami byłego Gimnazjum nr 2 im. św. Walentego,
  • Budynek zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 292 w Bieruniu.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon