Kolejne trzy dzielnice Katowic z prohibicją? Zaczynają się konsultacje z mieszkańcami

Nocną prohibicję, czyli zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, chce wprowadzić w kolejnych trzech dzielnicach prezydent Katowic, Marcin Krupa. Zaczynają się konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie.

Kamil Kalkowski/materiały prasowe
Informacja w sklepie o ograniczeniu sprzedaży alkoholu

26 października 2021 r. prezydent Katowic zarządził konsultacje społeczne z mieszkańcami trzech dzielnic Katowic:

  1. Bogucic,
  2. Dąbrówki Małej,
  3. Giszowca

w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest już w trzech dzielnicach Katowic

Takie rozwiązanie funkcjonuje od lipca 2018 roku w Śródmieściu Katowic, a w lutym 2021 r. do Śródmieścia dołączyły Szopienice-Burowiec oraz Załęże. Po roku obowiązywania prohibicji w Śródmieściu policja odnotowała zmniejszenie udzielanych pouczeń o 54% oraz spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień o 29%.

Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Podobnie sytuacja wygląda w Załężu i Szopienicach-Burowcu. Jednak o tym czy takie regulacje zostaną wprowadzone w kolejnych dzielnicach zadecydują mieszkańcy, których już dziś zachęcam do uczestnictwa w konsultacjach – mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic.

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu w 2018 r. zainspirowało mieszkańców Załęża oraz Szopienic-Burowca do wyjścia z inicjatywą przyjęcia podobnych regulacji dla swoich jednostek pomocniczych. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych pod koniec 2019 r. wprowadzono w nich ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu (obowiązuje od lutego 2021 r.).

Decyzja prezydenta Marcina Krupy o przeprowadzeniu konsultacji w Bogucicach, Dąbrówce Małej i Giszowcu również wynika z głosów oraz sygnałów płynących od mieszkańców. Przedstawiciele mieszkańców Bogucic już w 2020 r. postulowali wprowadzenie nocnej prohibicji, jednak ze względu na duże obostrzenia pandemiczne czas uruchomienia działań konsultacyjnych musiał zostać przesunięty.

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje będą prowadzone na terenie tych trzech dzielnic w formie otwartych spotkań oraz za pośrednictwem formularza ankietowego (do wypełnienia on-line). Te trzy otwarte spotkania dzielnicowe odbędą się w listopadzie:

  • 15 listopada w Miejskim Domu Kultury „Bogucice - Zawodzie" (ul. Markiefki 44) dla mieszkańców Bogucic;
  • 18 listopada w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” (Plac Pod Lipami 1, 3-3a) dla mieszkańców Giszowca.
  • 23 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ul. Grzegorzka 4) dla mieszkańców Dąbrówki Małej;

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 17:30. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną również przedstawiciele zarówno straży miejskiej, jak i policji.

Co to jest nocna prohibicja

Celem wprowadzenia prohibicji nocnej jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6 rano.

Zakaz nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

Całość działań konsultacyjnych zostanie zakończona do końca grudnia 2021 r.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon