Na mapie (nie)równości szkoły z Katowic. Uczniowie i ich rodzice zgłosili nieprawidłowości

Uczniowie i ich rodzice zgłaszają szkoły podejmujące działania o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia. Można je znaleźć na mapie (nie) równości szkoły, którą przygotowała Fundacja Wolność od Religii. Wśród nich znajdują się także szkoły w Katowicach.

Na mapie (nie)równości znajdują się szkoły z Katowic

Fundacja Wolność od Religii na stronie internetowej opublikowała mapę na stronie www.rownoscwszkole.pl, w której można zgłaszać nieprawidłowości w placówkach edukacyjnych związane m.in. z dyskryminacją i łamaniem wolności sumienia.

– Fundacja Wolność od Religii podejmuje działania w odpowiedzi na praktyki o charakterze wymuszania jednomyślności światopoglądowej. Szczególnie wrażliwym obszarem jest szkolnictwo, gdzie spotykamy się z szeregiem działań o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości - czytamy na stronie www.rownoscwszkole.pl.

Każdy, kto spotkał się w szkole z przejawami dyskryminacji, nierównego traktowania uczniów ze względu na wyznanie lub też jego brak może to zgłosić na interaktywnej mapie, którą przygotowała fundacja. Wśród zgłoszonych szkół znajdują się także placówki w Katowicach.

Spowiedź w kantorku wuefisty

Wśród wytypowanych szkół znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach. W zgłoszeniu zarzuca się placówce organizację mszy, rekolekcji oraz pareligijnych imprez szkolnych np. apeli z okazji dni papieskich.

Najbardziej jednak szokujące są nieprawidłowości związane z organizacją rekolekcji – spowiedź w kantorku wuefisty, przerywanie ciągu lekcji, zmuszanie niezainteresowanych nauczycieli do opieki.

Etyki uczy katecheta

Na liście znajduje się także Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach. Wśród nieprawidłowości możemy przeczytać m.in. o trudnościach w dostępnie do lekcji etyki i dyskryminującym sposobie organizacji tych lekcji – etyki uczy katecheta, lekcje są w bardzo późnych godzinach poprzedzone „okienkiem”.

Przemoc symboliczna i wartość szkoły

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego także znajduje się na mapie (nie) równości. Zgłoszone nieprawidłowości dotyczą umieszczania krzyży w salach i pomieszczeniach szkolnych. Negatywnie odbierane są także wystawy prac z konkursów religijnych, które eksponowane są także na korytarzach placówki. Jak czytamy na stronie, uczniowie śpiewają również pieśń religijną, która jest hymnem szkoły.

Msza w ramach szkolnych uroczystości

Wśród zgłoszonych szkół w Katowicach jest także Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy. Uczniom nie odpowiada odprawianie mszy w ramach szkolnych uroczystości "dla wszystkich uczniów" oraz rozpoczęcie roku szkolnego „jak ksiądz skończy mszę”.

Na mapie (nie)równości znajduje się 10 szkół z Katowic

Oprócz wymienionych wyżej szkół, na liście znajdują się jeszcze: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, Szkoła Podstawowa nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki oraz Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka.

Pełna lista dostępna jest na stronie fundacji.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon