Katowickie muzea z nagrodami marszałka województwa śląskiego za wydarzenia muzealne w 2020 r.

Na liście nagrodzonych za wydarzenia muzealne w ubiegłym roku znalazły się dwie katowickie instytucje: Muzeum Śląskie oraz Muzeum Historii Katowic.

Katowice nowe Muzeum Śląskie

Muzeum Historii Katowic otrzymało wyróżnienie za wystawę "Dwurnik. Totalnie". Wystawa, która rozpoczęła się 8 września 2020 roku, zawiera prace Edwarda Dwurnika, które pochodzą wyłącznie z prywatnych kolekcji. Imponujący dorobek artysty został ujęty w monograficznej ekspozycji, a niektóre dzieła po raz pierwszy zostały zaprezentowane szerokiej publiczności.

Nagroda główna dla Muzeum Śląskiego

W kategorii "Publikacje książkowe" nagroda główna (5 tys. zł) przypadła Muzeum Śląskiemu za album "Kopice. Historia utraconego piękna" pod redakcją Macieja Mischoka. W publikacji poza pięknymi ujęciami fotograficznymi znajdują się wspomnienia z powstania pałacu kupionego przez hrabiostwo Joannę i Hansa Ulricha Schaffgotschów.

Muzeum w świecie online

Zarówno Muzeum Śląskie, jak i Muzeum Historii Katowic uzyskało wyróżnienia w kategorii "Dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego". Projekty Muzeum on-line (MHK) oraz Edukacja online zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez odbiorców, szczególnie w czasach pandemii koronawirusa.

Wyniki konkursu Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2020

Kategoria WYSTAWY

Nagroda główna (5.000 zł) - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za wystawę Stanisław Szukalski
i Szczep Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”

Nagroda główna (5.000 zł) - Muzeum w Gliwicach za wystawę Fedruję śląski krajobraz… Rafał Malczewski - Antoni Wieczorek - Jan Bułhak

Wyróżnienie - Muzeum Historii Katowic za wystawę Dwurnik. Totalnie

Wyróżnienie - Muzeum Zamkowe w Pszczynie za wystawę Im gorsze – tym lepsze. 55 lat działalności Działu Konserwacji Dzieł Sztuki Muzeum Zamkowego w Pszczynie, 1965-2020

Wyróżnienie - Muzeum w Gliwicach za wystawę Śląsk w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka

Wyróżnienie - Muzeum w Tarnowskich Górach za wystawę W tasi się nie mieście. Torebki damskie od XIX wieku do współczesności.

Kategoria PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Nagroda główna (5.000 zł) - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu za publikację Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”

Nagroda główna (5.000 zł) - Muzeum Śląskie w Katowicach za publikację: Kopice. Historia utraconego piękna pod redakcją Macieja Mischoka

Wyróżnienie - Muzeum Miejskie w Żorach za publikację VODUN FON. Kolekcja Birgit Schlothauer i Gustava Wilhelma pod redakcją Lucjana Buchalika

Wyróżnienie - Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu za publikację: Wzornictwo Huty Szkła „Zawiercie” po 1945 roku

Wyróżnienie - Muzeum w Tarnowskich Górach za publikację: Masonika w Muzeum
w Tarnowskich Górach autorstwa Rafała Ludwikowskiego

Wyróżnienie - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za publikację: Dusza starego domu autorstwa Zofii Przeliorz

Wyróżnienie - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za publikację: Monografia zbiorowa Śląska fabryka fajek glinianych w Zborowskiem. Wyniki badań, studia, konteksty
pod redakcją naukową Barbary Papaj

Wyróżnienie - Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku za publikację: Dwudziestowieczne plany urbanistyczne Rybnika i ich realizacje autorstwa Jacka Kamińskiego.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU INICJATYW EDUKACYJNYCH ORAZ POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (w tym wydawnictwa multimedialne)

Nagroda główna (10.000 zł) - Muzeum Hutnictwa w Chorzowie (w organizacji) za projekt
Mów mi huto

Wyróżnienie - Muzeum Historii Katowic za projekt Muzeum on-line

Wyróżnienie - Muzeum Śląskie w Katowicach za projekt Edukacja online

Wyróżnienie - Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach za projekt Obchody 100-lecia
II Powstania Śląskiego

Wyróżnienie - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za projekt Kultura i edukacja
na Grubie – Śląskie dziedzictwo w Sieci.

Kategoria DOKONANIA Z ZAKRESU KONSERWACJI

Nagroda główna (10.000 zł) - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za przedsięwzięcie Konserwacja taboru kolejowego ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Wyróżnienie - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” za przedsięwzięcie Konserwacja przenośnego pieca żeliwnego ze zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon