Najważniejsze planowane inwestycje drogowe GDDKiA w woj. śląskim. Na horyzoncie S11 i kolejne odcinki S1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wiele ważnych inwestycji drogowych w województwie śląskim. To przede wszystkim budowa drogi ekspresowej S11 i kolejnych odcinków S1, a także obwodnic Nakła Śląskiego i Świerklańca, Szczekocin i Goleniowa, Kroczyc...

GDDKiA
1328x560

Najważniejszą i jedną z największych inwestycji, do których przygotowuje się GDDKiA w województwie śląskim, jest budowa 65-kilometrowego odcinka S11 od granicy z województwem opolskim do węzła A1 w Piekarach Śląskich.

Prace nad przebiegiem S11 rozpoczęły się w październiku 2018 roku. Przeprowadzono szereg spotkań z samorządowcami oraz mieszkańcami, aby rozstrzygnąć sporny przebieg drogi, z którego najpewniej nie wszyscy będą zadowoleni.

- Ten odcinek S11 jest w końcowym etapie opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego - informuje GDDKiA. - W listopadzie 2021 roku biuro projektowe przedłożyło wykonanie opracowania projektowego. Obecnie dokumentacja podlega procedurze weryfikacji.

W połowie 2022 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach powinien wpłynąć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie budowy S11.

- Następnie będziemy mogli przystąpić do ostatniego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania koncepcji programowej. Kolejnym krokiem będzie już realizacja inwestycji, która rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu finansowania - zapowiada GDDKiA, jednak nie podaje konkretnej daty.

Wielka budowa obwodnic Nakła Śląskiego i Świerklańca, Szczekocin i Goleniowa, Kroczyc...

W ramach Programu Budowy 100 Obwodnic w województwie śląskim ma zostać zrealizowanych pięć inwestycji. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej to główne założenia programu - wyjaśnia GDDKiA.

W latach 2025-2028 wybudowana ma zostać obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca o długości 12 kilometrów w ciągu DK78.

W maju 2021 roku GDDKiA podpisała umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, a także materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie tej inwestycji.

- Trwają prace projektowe związane z pierwszym etapem STEŚ oraz przeprowadzane są inwentaryzacje przyrodnicze. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie i Świerklaniec przewidziano w latach 2020-2024 - informuje GDDKiA.

W ramach przebiegu DK78 wykonana ma zostać w latach 2023-2025 także obwodnica Szczekocin i Goleniowa. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano już w listopadzie 2020 roku.

- Obecnie trwają prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego. W trzecim kwartale 2022 roku planujemy złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Długość obwodnicy wyniesie około 13 kilometrów - informuje GDDKiA.

W listopadzie 2020 roku podpisano także umowę na wykonanie dokumentacji obwodnicy Kroczyc, która ma powstać w ciągu DK78.

- Obecnie trwają prace projektowe w zakresie opracowania projektu budowlanego - powtarza GDDKiA. - Z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne termin wykonania dokumentacji projektowej ulegnie wydłużeniu - zapowiada. Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji może zostać złożony w trzecim kwartale 2022 roku.

Obwodnica o długości około 9 kilometrów ma zostać wybudowana w latach 2023-2025.

Ostatnią obwodnicą w ciągu DK78, o której wspomina GDDKiA, jest obwodnica Pradeł. Umowa na przygotowanie jej dokumentacji także została podpisana w listopadzie 2020 roku, a koncepcja rozwiązań projektowych została już opracowana, jednak sam proces administracyjny też się wydłuży.

Droga o długości ponad 2 kilometrów ma powstać w latach 2023-2025.

W maju 2021 podpisano umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz materiałów do wniosku o decyzję środowiskową w sprawie budowy 11-kilometrowej obwodnicy Blachowni i Herb.

- Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025-2028 - informuje GDDKiA.

Kolejne inwestycje w drogi ekspresowe i krajowe

Trwa przetarg na realizację kolejnych 10 kilometrów S1 pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem, ponieważ pod koniec listopada jedna z firm złożyła odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania.

- Wybór oferty i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi niezwłocznie po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz zakończeniu standardowej kontroli. Uwzględniając powyższe, podpisanie umowy powinno nastąpić w II kwartale 2022 roku - zapowiada GDDKiA.

Na finiszu jest także przetarg na budowę 5-kilometrowego odcinka DK91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami. W grudniu 2021 roku wybrano wykonawcę przebudowy, której koszt ma wynieść 69 milionów złotych.

- Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ekspresowej S1 znajdują się dwa zadania. Pierwsze to rozbudowa obu jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice-Lędziny. Drugie dotyczy odcinka S1 w Dąbrowie Górniczej - informuje GDDKiA.

Trwa także postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji koniecznej do rozbudowy trzech innych odcinków S1: od Sosnowca do Mysłowic, od węzła Jęzor w Sosnowcu do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach, a także od ul. Inwestycyjnej do węzła Jęzor. Z kolei pod koniec grudnia wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla węzła Klimontów S1 w Sosnowcu.

W październiku 2021 roku podpisano umowę na zaprojektowanie ponad 3-kilometrowego odcinka DK46 łączącego Ślężany i Lelów, a także ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania DK94 z ul. Okradzionkowską w Sławkowie.

GDDKiA szuka wykonawcy na budowę wiaduktu nad S1 w Mysłowicach. Termin składania i otwarcie ofert wyznaczono na 12 stycznia 2022 roku. Trwa także postępowanie na budowę mostów nad rzeką Pagor w ciągu DK86 w miejscowości Goląszka. Termin składania i otwarcie ofert wyznaczono na 11 stycznia 2022 roku.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon