Nie ma zgody Rady Miasta na osiedle z "lex deweloper" firmy Opal przy ul. Brackiej

Radni w czasie dzisiejszej (28 września 2022) sesji Rady Miasta Katowice nie zgodzili się na lokalizację dużego osiedla wysokich bloków na terenie poprzemysłowym po Hucie Baildon przy ul. Brackiej w dzielnicy Załęże.

Radni miejscy Katowic stosunkiem głosów 13:11 (3 radnych wstrzymało się od głosu) odrzucili uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brackiej w Katowicach. Za przyjęciem uchwały byli radni Forum Samorządowego i Marcin Krupa, przeciwko - radni Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i niezrzeszony radny Dawid Durał. Od głosu wstrzymali się radni KO: Adam Lejman-Gąska, Tomasz Maśnica i Adam Szymczyk.

Dyskusja o osiedlu na terenach po Hucie Baildon trwała godzinę (cała sesja - dwie).

Opal chce postawić na poprzemysłowych terenach osiedle mieszkaniowe

Inwestor, znana w Katowicach firma Opal Maksimum, chciał skorzystać z zapisów tzw. ustawy lex deweloper, czyli ustawy o ułatwianiu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, pozwalającej budować budynki wielorodzinne (przy zgodzie Rady Miasta lub zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu) na terenach, na których zgodnie z prawem miejscowym nie można tego robić. Ustawa zakłada możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej niezależnie od istnienia, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest ona sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

Opal chciał wybudować na tym terenie "zespół 7 budynków mieszkalnych z częścią usługową wraz z garażami podziemnymi,
nadziemnymi oraz infrastrukturą techniczną i drogową".

Powierzchnia terenu inwestycji to 38 440 m2. Budynki mają być wysokie, maksymalnie do 18 kondygnacji nadziemnych, w tym dwie kondygnacje nadziemne garażowe oraz jedną kondygnację garażową podziemną. Na pierwszej kondygnacji nadziemnej zaplanowano lokale usługowo-handlowe.

Planowana liczba mieszkań też robi wrażenie, ma to być między 780 a 920.

Teren, na którym Opal planuje inwestycję znajduje się na terenie poprzemysłowym (Huta Baildon). Teren inwestycji graniczy: od północny z ul. Wąską, a następnie z Drogową Trasą Średnicową
(DTŚ), od południa z rzeką Rawą, a następnie terenami produkcyjnymi i usługowymi, od strony zachodniej przebiega ulica Bracka oraz estakada DTŚ, a po stronie wschodniej znajdują się tereny o funkcji handlowo-usługowej: market budowlany Leroy Merlin.

Katowickie city od Załęża po ul. Bogucicką - takie ma marzenia prezydent Krupa

Przeciwnicy tej inwestycji, w tym rada dzielnicy Załęże, reprezentowana przez przewodniczącego Andrzeja Karola, podnosili fakt już niewydolnego układu drogowego w rejonie ulicy Brackiej. Ta krótka (650 m) ulica ma wiele sygnalizacji świetlnych. Robią się tu korki w czasie porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych.

Omawiano też sprawę budowy ulicy Nowogliwickiej, która mogłaby odciążyć ten teren. Na razie Katowice mają budowę tej ulicy tylko w planach. Marcin Krupa, prezydent Katowic, stoi na stanowisku, że ulicy nie powinno się budować już teraz, tylko poczekać na ruchy dewelopera. Jeśli on zacznie budować swoje osiedle, dopiero wtedy miasto Katowice powinno się zabierać za budowę nowej drogi (prezydent wskazał przykład Strefy Kultury, gdzie najpierw postawiono pierwszy etap osiedla Pierwsza Dzielnica, a dopiero później miasto bierze się za budowę nowej drogi w kierunku ul. Katowickiej).

Sam prezydent i jego radni bronili inwestycji, uważając ją za miastotwórczą i coś, co będzie znacznie lepsze od obecnej sytuacji na tym terenie. Marcin Krupa mówił, że traktuje te tereny jako część śródmieścia, czyli miejsce, gdzie powinno być katowickie city. Wg prezydenta city powinno obejmować tereny od ul. Złotej i Brackiej do ul. Bogucickiej.

Teraz pałeczka jest po stronie inwestora, który może zaskarżyć uchwałę Rady Miasta Katowice do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A ten - wydać np. decyzję stwierdzającą nieważność tej uchwały lub aktu w całości lub w części.

Jarmark, Katowice Rynek

Może Cię zainteresować:

Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 w Katowicach będzie rekordowo długi. Potrwa aż do 8 stycznia 2023

Autor: Katarzyna Pachelska

28/09/2022

Silesia City Center

Może Cię zainteresować:

Sklep Primark Katowice szuka pracowników. Tyle można zarobić. Dokładne stawki brutto

Autor: Katarzyna Pachelska

26/09/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon