Niezależne Zrzeszenie Studentów zostało upamiętnione w Katowicach

Skwer u zbiegu ulic Bogucickiej i Czecha w Katowicach nosi teraz nazwę Niezależnego Zrzeszenia Studentów. To inicjatywa katowickich radnych.

fot. UM Katowice
Skwer NZS

Uchwałę w sprawie nadania skwerowi u zbiegu ulic Bogucickiej i Czecha w Katowicach nazwy Niezależnego Zrzeszenie Studentów katowicka Rada Miasta podjęła 30 września 2021 r. Była to inicjatywa radnych: Barbary Wnęk-Gabor, Piotra Pietrasza i Beaty Bali oraz przewodniczącego rady, Macieja Biskupskiego. Symbolicznie nowo nazwany skwer otwarto w sobotę, 16 października 2021 r.

– W latach 80. XX wieku NZS był studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiał młodych ludzi chcących organizacji studenckiej niezależnej od władz państwowych, pragnących demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych i poszanowania praw człowieka. Obecnie NZS jest największą organizacją studencką w Polsce, zajmuje się aktywizacją środowiska studenckiego, reprezentowaniem interesów studentów i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację różnego rodzaju projektów, m.in. o charakterze społecznym, kulturalnym, charytatywnym, wspierającym rozwój młodych ludzi, przedsiębiorczość i kreatywność. Doceniamy i pamiętamy o tym, a dziś dajemy symboliczny wyraz naszego uznania dla dawnych i obecnych działaczy – podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.

NZS w latach 80. ubiegłego wieku w województwie katowickim działał na wielu uczelniach: Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej, Akademii Ekonomicznej, Śląskiej Akademii Medycznej, a także Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Dlatego w stolicy województwa zdecydowano się upamiętnić tę organizację.

– Nadanie skwerowi w Katowicach nazwy Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest oddaniem szacunku tym odważnym, młodym ludziom, którzy w latach 80. XX wieku, najczęściej ryzykując swoją karierę zawodową, czasami zdrowie, nie bali się walczyć o nową, wolną Polskę – zaznaczyła radna Barbara Wnęk-Gabor.

W uroczystości wziął udział również Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice. Podkreślił on, że radni w sprawie upamiętnienia tej organizacji studentów byli jednomyślni.

40. rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

W roku 2021 przypada 40. rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, pierwszej oficjalnej organizacji studenckiej, niezależnej od władz PRL-u. NZS powstał po strajkach robotniczych z sierpnia 1980 roku, jako wyraz sprzeciwu wobec ówczesnego systemu politycznego w Polsce.

Ówczesne władze długo zwlekały z rejestracją zrzeszenia i dopiero w wyniku strajków studenckich zgodziły się na rejestrację zrzeszenia, co nastąpiło 17 lutego 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy internowano. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził działalność podziemną, a ponownie był zalegalizowany dopiero po roku 1989.

Obecnie w Katowicach aktywne są stowarzyszenia byłych działaczy NZS: Stowarzyszenie NZS 1980, Pokolenie, Pokolenia NZS, a także organizacje uczelniane: NZS na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie Śląskim.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon