Niezależne Zrzeszenie Studentów zostało upamiętnione w Katowicach

Skwer u zbiegu ulic Bogucickiej i Czecha w Katowicach nosi teraz nazwę Niezależnego Zrzeszenia Studentów. To inicjatywa katowickich radnych.

fot. UM Katowice
Skwer NZS

Uchwałę w sprawie nadania skwerowi u zbiegu ulic Bogucickiej i Czecha w Katowicach nazwy Niezależnego Zrzeszenie Studentów katowicka Rada Miasta podjęła 30 września 2021 r. Była to inicjatywa radnych: Barbary Wnęk-Gabor, Piotra Pietrasza i Beaty Bali oraz przewodniczącego rady, Macieja Biskupskiego. Symbolicznie nowo nazwany skwer otwarto w sobotę, 16 października 2021 r.

– W latach 80. XX wieku NZS był studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiał młodych ludzi chcących organizacji studenckiej niezależnej od władz państwowych, pragnących demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych i poszanowania praw człowieka. Obecnie NZS jest największą organizacją studencką w Polsce, zajmuje się aktywizacją środowiska studenckiego, reprezentowaniem interesów studentów i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację różnego rodzaju projektów, m.in. o charakterze społecznym, kulturalnym, charytatywnym, wspierającym rozwój młodych ludzi, przedsiębiorczość i kreatywność. Doceniamy i pamiętamy o tym, a dziś dajemy symboliczny wyraz naszego uznania dla dawnych i obecnych działaczy – podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa.

NZS w latach 80. ubiegłego wieku w województwie katowickim działał na wielu uczelniach: Uniwersytecie Śląskim, Politechnice Śląskiej, Akademii Ekonomicznej, Śląskiej Akademii Medycznej, a także Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Dlatego w stolicy województwa zdecydowano się upamiętnić tę organizację.

– Nadanie skwerowi w Katowicach nazwy Niezależnego Zrzeszenia Studentów jest oddaniem szacunku tym odważnym, młodym ludziom, którzy w latach 80. XX wieku, najczęściej ryzykując swoją karierę zawodową, czasami zdrowie, nie bali się walczyć o nową, wolną Polskę – zaznaczyła radna Barbara Wnęk-Gabor.

W uroczystości wziął udział również Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice. Podkreślił on, że radni w sprawie upamiętnienia tej organizacji studentów byli jednomyślni.

40. rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

W roku 2021 przypada 40. rocznica rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów, pierwszej oficjalnej organizacji studenckiej, niezależnej od władz PRL-u. NZS powstał po strajkach robotniczych z sierpnia 1980 roku, jako wyraz sprzeciwu wobec ówczesnego systemu politycznego w Polsce.

Ówczesne władze długo zwlekały z rejestracją zrzeszenia i dopiero w wyniku strajków studenckich zgodziły się na rejestrację zrzeszenia, co nastąpiło 17 lutego 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy internowano. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził działalność podziemną, a ponownie był zalegalizowany dopiero po roku 1989.

Obecnie w Katowicach aktywne są stowarzyszenia byłych działaczy NZS: Stowarzyszenie NZS 1980, Pokolenie, Pokolenia NZS, a także organizacje uczelniane: NZS na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie Śląskim.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Alicja Omięcka

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1.10.2021!

Cwiczenia 4

Wybuch bomby w piwnicy - są ranni!

Marcin Banot i Leo Urban podczas wspinaczki

Śląski Spiderman znów zaatakował Paryż. I znów mu się udało!

Przegląd samochodu zmiany 2021

Przegląd techniczny samochodu. Będą zmiany

Dolina Trzech Stawów, Katowice

Dolina Trzech Stawów. Gdzie zjeść, imprezować

Zabawki

Zabawka Roku 2021. Najlepsze zabawki na Dzień Dziecka

Rynek w Katowicach

Pieszy ma pierwszeństwo, ale nie przed tramwajem!