Nocna prohibicja w Katowicach. Poznaliśmy wyniki konsultacji na Osiedlu Tysiąclecia. Mieszkańcy Tauzena przeciwni zakazowi

Poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych dotyczących propozycji wprowadzenia nocnej prohibicji w punktach sprzedaży detalicznej na terenie Osiedla Tysiąclecia. Mieszkańcy Tauzena w zdecydowanej większości opowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu takiego zakazu. "Podjąłem decyzję o odstąpieniu od przygotowania projektu uchwały wprowadzającej ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie tej dzielnicy" – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

ARC
Osiedle Tysiąclecia nocą

Nocna prohibicja w Katowicach

Pierwsze ograniczenie dotyczące sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Katowice w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach wprowadzone je także w dzielnicach: Szopienice-Burowiec i Załęże - od lutego 2021 r., Dąbrówka Mała i Bogucice - od lipca 2022 oraz Koszutka - od czerwca 2023. W ostatnich latach w przestrzeni internetowej pojawiały się głosy postulujące objęcie takim zakazem konkretnych rejonów czy ulic, jednak ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi pozwala gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach. W praktyce oznacza to, że nie można nią objąć np. wybranego obszaru.

Konsultacje na Osiedlu Tysiąclecia

Z początkiem listopada uruchomiono konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Osiedla Tysiąclecia. Była to reakcja na podjęcie stosownej uchwały przez Radę Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Mieszkańcy dzielnicy mogli wyrazić swoje zdanie na dwa sposoby. Opinie były zbierane w trakcie spotkania otwartego, które odbyło się 28 listopada w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” przy ul. Zawiszy Czarnego 8 oraz poprzez formularz konsultacyjny, dostępny w dniach 20 listopada - 4 grudnia.

– Dotychczas na wniosek społeczności lokalnych, konsultacje zostały przeprowadzone w 8 dzielnicach. W przypadku Giszowca i Zawodzia mieszkańcy w sposób zdecydowany nie wyrazili aprobaty dla takiego rozwiązania – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic.

74% przeciwko wprowadzeniu prohibicji

W trakcie konsultacji wpłynęły 1523 formularze, jednak 470 ankiet (31%) zostało uznanych za nieważne. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych, niepełne dane na formularzu czy oddawanie głosów przez mieszkańców spoza dzielnicy. Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Osiedla Tysiąclecia opowiedziało się 74% osób biorących udział w głosowaniu (781 osób), które poprawnie wypełniły formularz ankietowy. 271 osób (prawie 26%) opowiedziało się za wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących godzin sprzedaży alkoholu, a 1 osoba nie miała zdania w temacie.

- Zgodnie z wolą mieszkańców osiedla podjąłem decyzję o odstąpieniu od przygotowania projektu uchwały wprowadzającej ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie tej dzielnicy – dodaje prezydent Katowic.
Transport gzm w sylwestra 2023 3

Może Cię zainteresować:

Transport GZM w sylwestra. Dodatkowe połączenia na 14 liniach i większe pojazdy. Sprawdź czy dojedziesz na swoją imprezę

Autor: Szymon Karpe

28/12/2023

Lily krystyna janda

Może Cię zainteresować:

Niespełna miesiąc został do Katowickiego Karnawału Komedii 2024. Spektakle z gwiazdami w Teatrze Śląskim i Teatrze Korez

Autor: Katarzyna Pachelska

27/12/2023

Policja katowice podsumowanie swiat

Może Cię zainteresować:

89 zdarzeń drogowych, 2 pijanych kierowców. Katowicka policja podsumowała świąteczny weekend na drogach miasta

Autor: Redakcja

27/12/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon