Nowa era przeglądów budowlanych już w 2023 roku! O czym musi pamiętać każdy pracodawca, zarządca, administrator obiektu i nie tylko?

Z początkiem 2023 roku wejdą w życie zmiany w prawie budowlanym. W założeniu mają one uprościć proces budowlany. Nic więc dziwnego, że pracodawcy, jak i zarządcy, właściciele, administratorzy obiektu, wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni, próbują się na te zmiany przygotować. O czym powinni pamiętać i co właściwie się dla nich zmieni?

Nowa era przeglądów budowlanych już w 2023 roku! O czym musi pamiętać każdy pracodawca, zarządca, administrator obiektu i nie tylko?

Prawo budowlane – co takiego się zmieni?

Ostatnia nowelizacja ustawy o prawie budowlanym wprowadza bardzo ważne zmiany i udogodnienia. Jedną z nich jest uruchomienie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB). Możliwość prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej wpłynie pozytywnie na organizację pracy na terenie budowy oraz ułatwi inwestorom nadzorowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy bez konieczności pojawiania się na placu budowy. Należy jednak pamiętać, że dotychczasowa - papierowa wersja dziennika budowy będzie dostępna jeszcze do 2030 r. Potem będzie działał wyłącznie system EDB.

Nowa era przeglądów budowlanych już w 2023 roku! O czym musi pamiętać każdy pracodawca, zarządca, administrator obiektu i nie tylko?

Elektroniczny Dziennik Budowy – jakie daje korzyści?

Do najważniejszych zalet użytkowych nowego systemu EDB zaliczyć można występowanie z wnioskiem o wydanie dziennika budowy online, a także możliwość:

 • składania online wniosku o pozwolenie na używanie przez inwestorów,
 • zarządzania procesem budowlanym,
 • dodawania/modyfikowania uczestników procesu budowlanego,
 • wyznaczania czasu pracy uczestników budowy z poziomu aplikacji,
 • udostępniania wszystkim uczestnikom procesu budowlanego możliwości wglądu wpisów dokonywanych w EDB, bez konieczności pojawienia się na terenie budowy.

Warto podkreślić, że wersja mobilna aplikacji (Android i iOS) jest całkowicie bezpłatna. Co ważne, aplikacja pracuje także w trybie offline. Po powrocie do trybu online wprowadzone zmiany zostaną zsynchronizowane.

E-KOB, czyli elektroniczna książka obiektu budowlanego

Kolejną ważną zmianą w nowelizacji prawa budowlanego jest wprowadzenie e-KOB, czyli Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego, dostępnej w formie aplikacji. Właściciel lub zarządca nieruchomości - z dowolnego miejsca i o każdej porze - będzie mógł dokonywać wpisów do e-KOB w następującym zakresie:

 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach tj. przeglądy budowlane,
 • przeglądy instalacji itp.,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego, jeżeli takowe musiały mieć miejsce,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym,
 • roboty budowlane po oddaniu do użytkowania,
 • ewentualne katastrofy budowlane,
 • decyzje dot. procesu budowy,
 • postanowienia organu,
 • zaświadczenia niezbędne podczas całego procesu i/lub po jego zakończeniu, jak i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, a dotyczące zarządzanego/eksploatowanego obiektu budowlanego.

Wdrożenie systemu e-KOB planowane jest w I kwartale 2023 roku. Z założenia jest to projekt, który będzie realizowany w 100% cyfrowo. Do 2027 r. będzie jednak istniała możliwość prowadzenia dokumentu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Po roku 2027 stosowanie wersji elektronicznej będzie już obowiązkowe. O ewentualnych, istotnych zmianach poinformuje BHP PUZIO Katowice.

Nowa era przeglądów budowlanych już w 2023 roku! O czym musi pamiętać każdy pracodawca, zarządca, administrator obiektu i nie tylko?

Dlaczego nie warto zwlekać z ważnym przeglądem?

Biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany warto odpowiednio wcześnie rozpocząć proces ofertowania/przetargów/zapytań w celu wyłonienia na 2023 r. wyspecjalizowanych podmiotów. Dobrym przykładem są podmioty tj. BHP PUZIO KATOWICE specjalizujący się w usługach niezbędnych do prawidłowego wykonania różnej gamy przeglądów dotyczących obiektów, instalacji i urządzeń ppoż., jak na przykład:

 • termowizja obiektów, maszyn, urządzeń instalacji itp.,
 • przeglądy budowlane 5-letnie, okresowe roczne oraz okresowe do 31 maja i 30 listopada,
 • instalacja elektroenergetyczna,
 • instalacja odgromowa,
 • instalacja fotowoltaiczna,
 • instalacja gazowa,
 • piece/kotłownie – termowizja plus obecność tlenku węgla,
 • instalacja C.O.,
 • instalacja wody zimnej,
 • instalacja wody ciepłej,
 • instalacja kanalizacyjna,

  wentylacja,

 • przewody spalinowe,
 • wymienniki ciepła,
 • kominki z płaszczem wodnym,
 • hydranty zewnętrzne,
 • hydranty wewnętrzne,
 • przeciwpożarowy wyłącznik prądu - PWP,
 • system sygnalizacji pożaru - SSP,
 • system oddymiania,
 • system detekcji gazu,
 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
 • oświetlenie na stanowiskach pracy.
Nowa era przeglądów budowlanych już w 2023 roku! O czym musi pamiętać każdy pracodawca, zarządca, administrator obiektu i nie tylko?

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż osoby wykonujące przeglądy na danym terenie, powinny posiadać odpowiednią odzież roboczą i odzież bhp - niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego wykonania przedmiotu zlecenia.

Należy również pamiętać, że osoby wykonujące pomiary elektryczne czy gazowe w danym obiekcie, powinny posiadać odpowiednie - aktualne szkolenia zawodowe z grupy G1 - elektryczne, G2 - energetyczne, G3 – gazowe, w tym, w zależności od wykonywujących prac w zakresie D – dozoru i E - eksploatacji, które mają obowiązek okazać na prośbę potencjalnego Zleceniodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz. 1557 z późn. zm.)

Nowa era przeglądów budowlanych już w 2023 roku! O czym musi pamiętać każdy pracodawca, zarządca, administrator obiektu i nie tylko?

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon