Nowe miejsce w Katowicach: spinPLACE to centrum kreatywności i coworkingu Uniwersytetu Śląskiego

Tytuł Miasta Nauki 2024 dla Katowic to nie tylko cykl 50. tygodni w Mieście Nauki, ale również bardziej namacalny efekt - 27 lutego 2024 r. zostanie otwarte miejsce, jakiego nie było do tej pory w Katowicach - spinPLACE, czyli centrum kreatywności i coworkingu Uniwersytetu Śląskiego, a w jego ramach kawiarnia, klub profesorski, chat point, przestrzenie biurowe, siedziby różnych biur i projektów. Obiekt będzie dostępny nie tylko dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego i innych uczelni, ale dla wszystkich ludzi.

spinPLACE powstał w historycznym budynku przy ul. Bankowej 5 w centrum Katowic. Budowla ma ponad 110 lat, została otwarta w 1911 roku jako siedziba Reichsbanku tj. Banku Rzeszy.

spinPLACE w budynku, który był przez lata siedzibą banku

W okresie międzywojennym została przejęty i rozbudowana przez Bank Polski, a później stała się katowicką siedzibą Narodowego Banku Polskiego, który był jego użytkownikiem do 2006 roku, czyli do wybudowania nowej siedziby przy ul. Warszawskiej.

To był najbardziej rozpoznawalny budynek na tej ulicy, i od niego wzięła nazwę: Bankowa. Dziś ten trakt jest kojarzony głównie jako oś miasteczka akademickiego oraz adres Uniwersytetu Śląskiego.

Po banku Uniwersytet Śląski stał się właścicielem budynku. Zdecydowano się na utworzenie tu spinPLACE. To centrum kreatywności, coworkingu a także prototypowania i animowania projektów. spinPLACE będzie miejscem kreatywnego myślenia, współpracy międzyuczelnianej oraz biznesowej, networkingu, twórczego relaksu, działalności artystyczne a także inkubacji start-up’ów.

Miejsce dostępne dla wszystkich, nie tylko pracowników i studentów UŚ

Jak tłumaczą na Uniwersytecie Śląskim, idea spinPLACE powstała "z marzenia o kompleksowym wsparciu przedsiębiorczości, pomysłowości i aktywności pracowników naukowych, studentów, doktorantów i mieszkańców regionu oraz o stworzeniu miejsca, w którym w przyjaznym otoczeniu można wspólnie z innymi swobodnie rozwijać własne pomysły i pasje, uczyć się współpracy, projektowania, szukać inspiracji i rozwiązań. A wszystko to w ciągłym kontakcie z przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego i trzeciego sektora".

Służyć temu będzie bieżąca działalność jednostek zlokalizowanych w spinPLACE, projekty oraz inicjatywy: Silesia Design School, Spin Business Accelerator, Start-ups Mill, 3D Prototyping Centre, R&D Fuse, Science Cafe.

spinPLACE jest dostępnym dla całej społeczności akademickiej i jej otoczenia miejscem wspierania współpracy i innowacji dla Uniwersytetu Śląskiego, a także Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki.

Oficjalne otwarcie spinPLACE przy Bankowej 5 odbędzie się we wtorek 27 lutego 2024 r. Za projekt wnętrza odpowiada studio projektowe BLANK architekci z Zabrza, na których koncie jest m.in. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

W ramach spinPLACE funkcjonują:

 • Biuro Współpracy z Gospodarką
  Biuro Współpracy z Gospodarką (BWG) zajmuje się animowaniem współpracy środowiska naukowego z biznesem, promocją Uniwersytetu w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz wzmacnianiem kompetencji środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości i komercjalizacji wiedzy. BWG działa jako odpowiednik centrum transferu wiedzy i technologii, animuje projekty B+R oraz sieciuje Uniwersytet w krajowych i międzynarodowych konsorcjach ukierunkowanych na przedsiębiorczość i transfer technologii.
 • Biuro Karier
  Biuro Karier (BK) działa z myślą o studentach i absolwentach Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy. Celem Biura Karier jest szeroko pojęte wspieranie rozwoju ich kariery zawodowej — zadania te realizowane są zarówno poprzez indywidualne formy wsparcia, tj. poradnictwo zawodowe (w ramach którego możliwe są także konsultacje dokumentów aplikacyjnych i próbne rozmowy kwalifikacyjne) oraz coaching kariery, jak i poprzez wsparcie grupowe obejmujące szeroką ofertę szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności interpersonalne oraz zawodowe.
  Pracodawcy natomiast mogą zaistnieć w świadomości studentów i absolwentów poprzez angażowanie się w różne formy współpracy z Biurem Karier, m.in. wystawianie stoisk promocyjnych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego, udział w targach kariery czy też organizację spotkań informacyjno-rekrutacyjnych dla naszych studentów i absolwentów. Biuro Karier pomaga również w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry, umożliwiając korzystanie z bezpłatnego serwisu z ofertami pracy, praktyk i staży pod adresem www.biurokarier.edu.pl.
 • Biuro Rzeczników Patentowych
  Biuro Rzeczników Patentowych (BRP) zapewnia kompleksową obsługę procesu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Uniwersytetu, która obejmuje kwalifikację przedmiotów własności przemysłowej do ochrony, przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP i w procedurach międzynarodowych oraz utrzymywanie ochrony w mocy.
 • SPIN-US Sp. z o.o. – spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego
  SPIN-US Sp. z o.o. została powołana w 2014 roku w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii opracowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach poprzez inicjację współpracy na linii nauka-biznes-samorząd.
 • Śląskie Centrum Wody
  Międzywydziałowy zespół prowadzący działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną z wodami i gospodarką wodną.
 • Centrum Badawcze GAME LAB
  Wiodącym tematem jest projektowanie i badanie wirtualnych środowisk o wielorakim przeznaczeniu. Centrum prowadzi badania we współpracy z przemysłem kreatywnym oraz ośrodkami akademickimi realizującymi dydaktykę i badania związane z problematyką gier artystycznych i edukacyjnych oraz serious games, a także innymi eksperymentalnymi działaniami i projektami artystyczno-badawczymi na styku nauki, sztuki oraz technologii.
 • Centre for Biomass Energy Research and Education
  Centrum prowadzi wieloaspektowe badania na płaszczyźnie międzynarodowej w kierunku wpływu spalania i zgazowania biomasy na zanieczyszczenie powietrza oraz presji utylizacji biokomponentów wraz z procesami przeróbki surowców naturalnych i chemii materiałowej na zdrowie ludzkie.
 • Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
  Prace realizowane przez Obserwatorium przyczyniają się do dynamicznego, a jednocześnie zrównoważonego rozwoju górnośląskiego obszaru metropolitalnego. Rolą świata nauki, a w szczególności Uniwersytetu, jest służenie społeczeństwu, w tym władzy publicznej, poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy pozwalającej na kreowanie i realizowanie efektywnych polityk publicznych. Uniwersytet Śląski wypełnia tę rolę starając się aktywnie reagować i antycypować nadchodzące zmiany.
 • Specjalistyczne Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów
  Budowanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego to główne zadanie Obserwatorium, w którym działają: Uniwersytet Śląski – lider konsorcjum wraz z partnerami, którymi są: Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Jednostka powstała w 2014 roku w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych koordynowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 • Śląskie Obserwatorium Edukacyjne
Osiedle zadole katowice

Może Cię zainteresować:

Netflix już tu nie przyjedzie. Bloki z PRL-u w katowickim Zadolu idą do remontu

Autor: Katarzyna Pachelska

21/02/2024

Katowice noc jaroslaw lorenz 09

Może Cię zainteresować:

Katowicka archikatedra w objęciach nocy. Budowano ją przez prawie 30 lat. Zobaczcie zdjęcia Jarosława Lorenza

Autor: Katarzyna Pachelska

20/02/2024

Slaskie interdyscyplinarne centrum chemii wizualizacja 4

Może Cię zainteresować:

W Katowicach powstanie Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii. Budynek ma nawiązywać do górniczej przeszłości regionu

Autor: Szymon Karpe

20/02/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon