Pieniądze z „Polskiego Ładu” mają trafić do miast. Katowice nie próżnują

W niedzielę 15 sierpnia upłynął termin na składanie wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto Katowice również złożyło swoją aplikację.

Katowice

Program ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jest realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wysokość dofinansowania zależy od tego, o co ubiegać się będzie dana jednostka (tzw. obszar priorytetowy inwestycji).

  • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)

budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja, budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, odnawialne źródła energii

  • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)

budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego, sieci ciepłowniczej, infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej, infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz sportowej, cyfryzacja usług publicznych i komunalnych, poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych, innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce, rewitalizacja obszarów miejskich, tabor z napędem zeroemisyjnym

  • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)

budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej, infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni, infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej, infrastruktury transportu wodnego, infrastruktury społecznej, infrastruktury edukacyjnej, tabor transportu kolejowego, tramwajowego, z napędem niskoemisyjnym, budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej, rewitalizacja obszarów i/lub budynków zdegradowanych i/lub poprzemysłowych

  • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej, budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości, budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych, tabor zbiorowego transportu drogowego, wodnego i inne, mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Miasto może złożyć trzy wnioski

Każde miasto może złożyć w sumie trzy wnioski. Pierwszy bez ograniczenia finansowego, drugi do 30 milionów złotych i trzeci, który nie może przekroczyć kwoty 5 milionów złotych.

Katowice pogrupowały swoje inwestycje w trzy pakiety, odpowiednio do kolejnych pułapów budżetowych. Największy tyczy się budowy dróg (m. in. połączenia ul. Mickiewicz i Grundmanna), kolejny budowy i modernizacji parków (w Katowicach-Wełnowcu oraz przy ul. Leopolda, a także budowy parku w Kostuchnie), a trzeci odnosi się do rozbudowy przedszkola w Panewnikach.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego do samorządów w całej Polsce ma trafić jeszcze kolejne 8 miliardów złotych. Projekt ustawy o nowej subwencji ma pojawić się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon