Początkiem czerwca GWSH stała się Akademią Górnośląską

1 czerwca 2022 r. najstarsza niepubliczna uczelnia na Śląsku – GWSH, zmieniła nazwę na Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach. Tym samym już nie tylko posiada status uczelni akademickiej, ale również nazwę, która nobilituje. To kolejny milowy krok w ponad 30-letniej historii tej uczelni.

- Po upływie 3 dekad działalności dojrzeliśmy do zmiany dotychczasowej nazwy uczelni i podjęcia starań o przekształcenie jej w Akademię. Decyzja ta wynika również z nieustannego rozwoju oferty dydaktycznej uczelni opartej o kształcenie na kierunkach medycznych mówi JM Rektor AG, dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. AG.

Główna działalność naukowa i dydaktyczna Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego prowadzona jest obecnie przez Wydział Zarządzania. Uczelnia wiąże też daleko idące plany z Wydziałem Medycznym, zważywszy na jego potencjał rozwojowy. Obecnie wydział ten kształci na 3 kierunkach studiów, również w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Decyzja o zmianie nazwy na Akademię Górnośląską nie oznacza więc tylko zmiany szyldu, ale wpisuje się w plany rozwojowe uczelni.

Już wkrótce Akademia Górnośląska zmieni także system identyfikacji wizualnej, logotyp, a za kilka miesięcy - również stronę internetową. Najstarsza na Śląsku niepubliczna uczelnia wchodzi więc w przyszłość z odnowionym obliczem – jako silna marka oparta na tradycji połączonej z nowoczesnością.

Akademia Górnośląska

W trakcie 30 lat działalności Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej (obecna Akademia Górnośląska):

  • otrzymała 27 uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  • uruchomiła kształcenie na prawie 150 kierunkach studiów podyplomowych, kursach i szkoleniach
  • utworzyła Śląski Uniwersytet Dziecięcy „Gaudeamus” oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • wypromowała prawie 64 000 absolwentów
  • prowadziła w różnych formach kształcenie w 19 miastach, głównie w Polsce południowej
  • podjęła współpracę z przeszło 800 pracownikami w ramach umowy o pracę oraz ponad 4 000 wykładowców w ramach umów cywilno-prawnych
  • uzyskała 41 pozytywnych akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia (i ani jednej negatywnej).

Obecnie uczelnia kształci w ramach 5 wydziałów (w tym wydziału zagranicznego w Wiedniu) na 13 kierunkach studiów (Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Informatyka, Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe, Psychologia, Pedagogika, Fizjoterapia, Kosmetologia oraz Pielęgniarstwo) oraz na ponad. 50 kierunkach studiów podyplomowych. Prowadzi też kursy i szkolenia.

Akademia Górnośląska logo

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego
40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon