Poczta pneumatyczna w szpitalu dziecięcym w Ligocie i modernizacja bloku operacyjnego. Placówka dostała 20 mln z Unii Europejskiej

Szpital dziecięcy w Ligocie, czyli Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, chwali się inwestycjami, jakie może zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 20 mln złotych pozwoli na m.in. gruntowną modernizację bloku operacyjnego, stworzenie systemu zarządzania lekami oraz rozbudowę w szpitalu instalacji poczty pneumatycznej.

20 mln złotych unijnego wsparcia trafi do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Środki zostaną przeznaczone m.in. na

  • gruntowną modernizację bloku operacyjnego,
  • stworzenie systemu zarządzania lekami,
  • rozbudowę w szpitalu instalacji poczty pneumatycznej.

W ostatnich dniach została podpisana umowa na sfinansowanie prac. Projekt zakłada przeprowadzenie w szpitalu trzech kluczowych działań, które powinny zostać zakończone do końca 2023 roku.

Nowa aparatura i wyposażenie bloku operacyjnego

Najistotniejszą częścią projektu jest gruntowna modernizacja bloku operacyjnego. Ta część GCZD nie przechodziła znaczącej modernizacji od początku istnienia szpitala, czyli od końca lat 90. Technologia, w jakiej wtedy był realizowany blok, odbiega od aktualnych standardów jakościowych dla tego typu pomieszczeń.

- Modernizacja pozwoli na dostosowanie wszystkich pomieszczeń bloku do wymogów leczenia wg najnowocześniejszych standardów i rekomendacji medycznych. Na blok operacyjny trafi nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna. Poprawi się ergonomia oraz bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości oferowanych świadczeń medycznych - mówi dr Michał Daab, szef Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii GCZD.

W ramach projektu wymieniona będzie znacząca większość aparatury i wyposażenia boku operacyjnego. Zakupiony zostanie m. in. nowoczesny aparat RTG. Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostanie utworzone nowe stanowisko intensywnej terapii, przeznaczone dla pacjentów wymagających izolacji z powodu zakaźnej choroby wirusowej.

Pocztą pneumatyczną transportuje się m.in. próbki do laboratorium

Drugą, bardzo istotną częścią projektu, jest rozbudowa systemu poczty pneumatycznej w szpitalu. Taki system istnieje w GCZD od roku 2018, kiedy to zakończyła się rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w ramach której SOR został połączony instalacją pneumatyczną z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej.

- Instalacja poczty pneumatycznej bardzo się sprawdziła. Transport próbek z SOR do laboratorium trwa zaledwie kilkanaście sekund. Próbki do badania bezpiecznie „podróżują” w specjalnej kapsule, która zabezpiecza zawartość przed uszkodzeniem - mówi dr Mirosław Partyka, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w GCZD.

Liczba badań, jakie na zlecenie oddziałów wykonuje szpitalne laboratorium, jest duża - w 2022 roku przebadano tam ponad 143 tys. próbek, na podstawie których wykonano ponad 626 tys. badań laboratoryjnych. Po rozbudowie systemu poczta pneumatyczna połączy laboratorium z wszystkimi piętrami szpitala. W GCZD powstanie 11 punktów dostępowych, z których będzie korzystał personel każdego z oddziałów szpitala, wysyłając przeznaczone na badania próbki do laboratorium.

- Natychmiast po wykonanej analizie wynik badania będzie dostępny w systemie informatycznym, z którego korzysta szpital. Wszystko to znacząco skróci czas oczekiwania na wyniki badań. Pozwoli też na szybsze podejmowanie skutecznych decyzji terapeutycznych. Zwłaszcza w przypadku pacjentów, których stan jest ciężki, takie skrócenie czasu jest nie do przecenienia - podkreśla dr Mirosław Partyka.

Będzie system zarządzania lekami

W ramach projektu szpital wprowadzi też system zarządzania lekami. To rozwiązanie usprawni nadzór nad dystrybucją leków.

- System przechowywania i podawania leków zwiększy bezpieczeństwo pacjentów w zakresie farmakoterapii. Będzie przypominał o konieczności podania leku i o dawce leku zleconej pacjentowi przez lekarza. Dzięki automatyzacji procesu podawania leków zwiększy się efektywność czasu pracy personelu. Zmniejszą się ponadto zapasy leków przechowywane na poszczególnych oddziałach - mówi Justyna Rożek-Kostórkiewicz, kierownik szpitalnej apteki.

Łączna wartość projektu Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” to 20 mln zł. Projekt będzie w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 – „Wspierania naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci”

To kolejne duże dofinansowanie, które w ostatnim czasie zostało przyznane Górnośląskiemu Centrum Zdrowa Dziecka w Katowicach. W 2022 roku szpitalowi przyznano na rozbudowę ponad 168 mln zł z Funduszu Medycznego. Katowicka klinika dziecięca otrzymała też blisko 15 mln zł na projekt „„Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”, a także 30 mln zł na podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych w placówce.

Parking automatyczny katowice 2

Może Cię zainteresować:

Budowa automatycznych parkingów na Tylnej Mariackiej zakończona. Zaparkujemy tam dopiero w wakacje

Autor: Katarzyna Pachelska

02/04/2023

Teznia park zadole katowice 1

Może Cię zainteresować:

Od 1 kwietnia 2023 znowu działa tężnia solankowa w parku na Zadolu. Koniec przerwy zimowej

Autor: Katarzyna Pachelska

01/04/2023

Bar Valhalla w Katowicach

Może Cię zainteresować:

W Katowicach powstał bar, w którym można rzucać... siekierami! To inspirowana kulturą wikingów Valhalla przy ul. Drzymały

Autor: Patryk Osadnik

30/03/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon