Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1 października 2021 roku!

Zarząd Kolei Śląskich w dniu 29 lipca 2021 roku podpisał porozumienie ze stroną społeczną, kończąc tym samym spór zbiorowy oraz zapewniając podwyżki dla pracowników samorządowego przewoźnika. O tym, co podpisane porozumienie oznacza dla kolejarzy rozmawiamy z Alicją Omięcką, Wiceprezesem Zarządu spółki Koleje Śląskie, która wskazuje, że dobry biznes to taki, w którym każda ze stron czuje się usatysfakcjonowana.

Alicja Omięcka

Porozumienie dotyczące podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników Kolei Śląskich zostało podpisane w trakcie pandemii – okresie szczególnie trudnym dla każdej ze stron. Co było kluczem do rozwiązania sporu?

Trzeba pamiętać, że biznes to nie tylko firma i wizja jej rozwoju, ale przede wszystkim ludzie i ich umiejętności, które pozwolą na wdrożenie zmian. Nie ukrywam, że pandemia nie ułatwiała dialogu w zakresie zmian uposażeń dla naszych pracowników. Niełatwo jest negocjować, gdy przyszłe funkcjonowanie spółki jest zależne od trudnych do określenia czynników, takich jak długość lockdownu czy związane z nim natychmiastowe obniżenie zainteresowania usługami transportu publicznego. To czas szczególnie trudny również dla naszych pracowników oraz ich rodzin. Rzeczywistość biznesowa jest coraz bardziej zmienna, złożona i nieprzewidywalna. Trzeba jednak nauczyć się reagować na to, co się dzieje wokół i być uważnym zarówno na potrzeby rynku, jak i pracowników. Styl działania, szukanie najlepszych możliwości i skuteczność wprowadzanych rozwiązań są kluczem do sukcesu. Priorytetem jest dewiza, że dobry biznes to taki, w którym każda ze stron czuje się usatysfakcjonowana. Dzięki przeanalizowaniu możliwych wariantów rozwiązań
oraz wzajemnej woli współpracy, porozumienie zostało osiągnięte. Pierwsze podwyżki
dla pracowników Kolei Śląskich zaczną obowiązywać od 1 października 2021 roku.

Co udało się zatem osiągnąć dzięki dialogowi społecznemu z przedstawicielami pracowników? O czym stanowi wspomniane porozumienie i w jaki sposób zmienią się uposażenia poszczególnych grup zawodowych?

Dzięki podpisanemu porozumieniu podwyżki otrzymają m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy, a także rewidenci taboru, maszyniści czy sprzątacze taboru kolejowego. Wzrosną również wynagrodzenia instruktorów w postaci dodatkowej comiesięcznej premii. Wprowadziliśmy jednak nową zasadę jej przyznawania. Dodatek zostanie wliczony do wynagrodzenia w danym miesiącu tylko wtedy, gdy nie dojdzie do żadnego negatywnego zdarzenia w ruchu kolejowym, które mogłoby być spowodowane przez pracowników szkolonych przez danego instruktora. Rozwiązanie to z jednej strony zapewnia formę wynagrodzenia motywacyjnego, a z drugiej pozwala wprowadzić dodatkowy mechanizm podnoszący skuteczność szkoleń. Nowym systemem nagród objęci zostaną również pracownicy administracyjni. To nowość w naszym regulaminie wynagrodzeń, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zarządem Kolei Śląskich kierowała zarówno wola współpracy z przedstawicielami strony społecznej, jak i chęć wprowadzenia nowoczesnych standardów biznesowych w zakresie motywowania pracowników.

Czy wprowadzone zmiany będą miały wpływ na pasażerów?

Konsekwentnie podejmujemy kroki, które oczywiście prowadzą do zmian, ale takich, które mają na celu stałe podnoszenie komfortu pasażerów i dostępności regionalnego transportu kolejowego tak, aby stawał się on zawsze pierwszym wyborem w momencie planowania podróży. Obecnie priorytetem jest wypracowanie jak największego zainteresowania naszymi usługami. Pomimo epidemii i wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu komunikacji publicznej w Polsce, miniony rok nie zmienił na pewno jednej rzeczy, faktu, że to pasażer oraz jego satysfakcja z podróży są dla nas najważniejsze. W celu zapewniania najwyższych standardów usług i bezpieczeństwa wprowadziliśmy najnowocześniejsze metody czyszczenia pojazdów. Tylko w pierwszej połowie 2021 roku jako pierwszy podmiot w Polsce uzyskaliśmy jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, podpisaliśmy Europejską Deklarację Kultury Bezpieczeństwa, uzyskaliśmy tytuł Wielkiego Modernizatora 2020 nadany przez Instytut Europejskiego Biznesu, a także wprowadziliśmy pierwszy przystanek na żądanie. W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy wdrażanie rozwiązań mających na celu uproszczenie taryfy przewozowej Kolei Śląskich. Już we wrześniu wprowadzimy również nowe atrakcyjne oferty. Podążając za trendami europejskich kolei regionalnych damy naszym pasażerom możliwość korzystania z innowacyjnej taryfy pozaszczytowej ze zniżką do 20%.

Zatem quo vadis, spółko Koleje Śląskie?

Podejmowane przez nas działania mają na celu ugruntowanie pozycji nowoczesnego, ekologicznego, szybkiego i przystępnego cenowo przewoźnika kolejowego. Chcemy być synonimem bezpiecznego i komfortowego środka transportu publicznego. Mamy jednak świadomość, że nie jesteśmy w stanie zrealizować tych zadań bez fachowców. Zatrudnienie w Kolejach Śląskich powinno być postrzegane jako prestiżowa praca w regionie z godną płacą. Załoga, od której zależy bezpieczeństwo pasażerów, czyli nas wszystkich to sztab profesjonalistów. Musimy pamiętać, że kolej to nie tylko pojazdy, budynki czy infrastruktura kolejowa. Kolej to złożony tętniący życiem organizm. Kolej to przede wszystkim ludzie.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon