Prawie 6 tys. mandatów w rok wystawiła straż miejska w Katowicach. Wszystkie za nielegalne parkowanie

Mija pierwszy rok akcji „Wyzwanie: parkowanie!” w Katowicach. Straż miejska podsumowała 12 miesięcy walki z nielegalnym parkowaniem. Jej efekt to prawie 6 tys. mandatów. Teraz strażnicy jeszcze bardziej zintensyfikowali kontrole. Kierowcy muszą się mieć na baczności.

Minął rok od ogłoszenia akcji „Wyzwanie: parkowanie!” w Katowicach. Chociaż walka z nielegalnym parkowaniem była w tym okresie ograniczona w związku z oddelegowaniem strażników miejskich do walki z pandemią, to ujawnili oni ponad 18 tysięcy wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji.

Ponad 18 tysięcy wykroczeń w ciągu roku

- W Katowicach realizowane są zmiany, których celem jest budowanie transportu zrównoważonego – przyjaznego dla pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów komunikacji publicznej. Jej elementem jest m.in. ograniczanie ruchu kołowego w Śródmieściu. Wciąż jednak wielu kierowców nie szanuje prawa – parkuje na drogach rowerowych czy zieleńcach. Po okresie przestoju, związanym z decyzją wojewodów w całej Polsce o oddelegowaniu strażników miejskich do innych zadań, wracamy w Katowicach do weryfikowania tego czy kierowcy parkują we właściwych miejscach i przestrzegają przepisów prawa – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Od grudnia 2021 roku do marca 2022 roku strażnicy miejscy z Katowic, decyzją wojewody śląskiego, zostali oddelegowani do wykonywania czynności wspólnych z policją związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2. Mimo tego strażnicy miejscy w ciągu roku ujawnili 18 317 wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji. Najwięcej z nich (8 232) polegało na niezastosowaniu się do znaków zakazu zatrzymywania i postoju. Niemal równie liczną grupę (8 096) stanowili kierowcy, którzy parkowali na ścieżkach rowerowych, chodnikach, przejściach dla pieszych czy podjazdach do bram. 2 424 kierowców parkując spowodowało zniszczenie zieleni publicznej. 38 pojazdów zostało usuniętych na koszt właściciela. Dodatkowo w ramach akcji nałożono 5 719 mandatów na kwotę 677 390 zł, 127 spraw skierowano do sądu.

Straż miejska skupiła swoje działania na terenie śródmieścia Katowic i części dzielnicy Koszutka.

Ulice i place objęte szczególną kontrolą to:

 • 3 Maja,
 • Rynek,
 • Wawelska,
 • Stawowa,
 • Mickiewicza,
 • Młyńska,
 • Pocztowa,
 • Bankowa,
 • Warszawska,
 • Mariacka,
 • Mielęckiego,
 • Staromiejska,
 • Dyrekcyjna,
 • Mariacka Tylna,
 • Stanisława,
 • Teatralna,
 • Korfantego,
 • Gliwicka,
 • Grażyńskiego,
 • Czerwińskiego,
 • Wyszyńskiego,
 • Oblatów,
 • Okrzei,
 • Dunikowskiego,
 • Morcinka,
 • Góreckiego.

Ponad 6 tys. interwencji miało miejsce na pozostałych obszarach miasta.

Zgłoś, gdzie kierowcy parkują nieprawidłowo

Mieszkańcy wciąż mają możliwość oznaczania na specjalnej mapie miejsc, w których problemy z nieprawidłowym parkowaniem występują najczęściej. Do zgłoszeń można dołączać fotografie z „miszczami parkowania”. Mapa dostępna jest na stronie wyzwanieparkowanie.katowice.eu. Tylko w rejonie śródmieścia Katowic zgłoszonych zostało dotychczas około tysiąca lokalizacji, w których kierowcy nie parkują prawidłowo. To dodatkowe narzędzie dla strażników miejskich, którzy pod szczególną obserwację biorą wskazane przez mieszkańców za pośrednictwem mapy miejsca.

Jeszcze więcej kontroli

Od czwartku (21.04.) strażnicy miejscy znów prowadzą działania mające na celu zweryfikowanie tego, czy kierowcy przestrzegają prawa i parkują w miejscach dozwolonych.

- Zadanie realizowane jest przez strażników pełniących służbę w terenie. Od początku stycznia 2022 roku strażnicy miejscy przeprowadzili 621 interwencji wobec kierowców parkujących na trawnikach, nałożono 183 mandaty, w 105 przypadkach zastosowano pouczenie. Pozostałe sprawy są w toku - mówi Piotr Piętak, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. – Trzeba przyznać, że kierowcy mają czasem ułańską fantazję i potrafią parkować w miejscach zupełnie do tego nieprzeznaczonych, utrudniając przejazd rowerzystom czy przejście pieszym. Nie będzie taryfy ulgowej dla łamiących prawo – dodaje.

Rozjeżdżane zieleńce zrewitalizowane

W ramach akcji „Wzywanie: parkowanie!” mieszkańcy mogli zgłaszać zieleńce, które są notorycznie rozjeżdżane przez samochody. Zgłoszone miejsca zostały zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w taki sposób, by utrudnić wjazd samochodów – tak stało się między innymi przy ul. Misjonarzy Oblatów, gdzie zasadzono zieleń a wjazd samochodom uniemożliwiono słupkami. W jednym przypadku rewitalizacji nie udało się przeprowadzić w całości – ze względu na własność terenu.

Zmiana polityki parkingowej w Katowicach

Przypomnijmy, że akcja „Wzywanie: parkowanie!” wystartowała 28 kwietnia ubiegłego roku. W pierwszej fazie jej trwania kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach lub blokujący ruch mogli liczyć na taryfę ulgową – otrzymywali ulotkę informacyjną przypominającą mandat lub upomnienie. Dopiero później na opornych parkujących czekały mandaty oraz blokady na koła.

Celem akcji „Wzywanie: parkowanie!” jest doprowadzenie do tego, by samochody stawały jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Sytuację ma usprawnić także zmiana polityki parkingowej. Przypomnijmy, że po konsultacjach z mieszkańcami strefa płatnego parkowania ma zostać zwiększona, wyróżniona zostanie także Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Wzrosną również opłaty za parkowanie w mieście. Płatne mają być parkingi w Strefie Kultury. Celem tych działań jest zwiększenie rotacji samochodów w centrum Katowic i spowodowanie, że łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe.

CZYTAJ TEŻ:

Opal wieżowiec

Może Cię zainteresować:

Będzie kolejny 100-metrowy wieżowiec w centrum Katowic? Firma Opal ma takie plany

Autor: Katarzyna Pachelska

23/04/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon