Prezes Taurona na zwolnieniu obsadza kluczowe stanowiska? Tak twierdzą związkowcy

Paweł Strączyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa w Tauronie. Według związkowców swoje ostatnie dni wykorzystuje na obsadzaniu kluczowych stanowisk w spółce.

Związki zawodowe protestujące przed siedzibą Taurona w Katowicach

Przypomnijmy, że Tauron otrzymał rezygnację Pawła Strączyńskiego z pełnienia funkcji prezesa 2 lipca. 21 lipca oficjalnie nie będzie już nie będzie zajmował kierowniczego stanowiska.

Według związkowców, Paweł Strączyński wykorzystuje ostatnie dni swojego „panowania” jak może i w pośpiechu obsadza kluczowe stanowiska w Grupie Tauron.

Konflikt, który wraz z Pańską rezygnacją miał przygasać, może wkrótce wybuchnąć ze zdwojoną siłą Pańskiej winy i winy ludzi, którymi w pośpiechu obsadza Pan kluczowe stanowiska w Grupie Tauron na kilka dni przed formalnym zakończeniem pełnienia przez Pana funkcji prezesa – czytamy w piśmie związkowców. – Abstrahując już od moralnej oceny Pańskiego postępowania, te personalne ruchy stawiają pod wielkim znakiem zapytania Pańskie kompetencje menadżerskie i powinny dać do myślenia decydentom, którzy przyzwalają na takie działania, bo podtrzymują one konflikt społeczny w Tauronie – dodają.

Pracownicy Taurona chcą żeby prezes ograniczył się do minimum i wypełniał wyłącznie niezbędne zadania administracyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

– Fakt podejmowania przez Pana Prezesa w ostatnich dniach pełnienia swojej funkcji licznych decyzji personalnych w spółkach Grupy uważamy za postępowanie wysoce niewłaściwe i będące wyrazem braku szacunku zarówno wobec przeciwników spółek Grupy Tauron, osoby, która zastąpi Pana na stanowisku prezesa zarządu całej Grupy, jak również zarządów poszczególnych spółek wchodzących w jej skład – grzmią związkowcy.

Treść pisma:

Panie Prezesie,

W związku z ogłoszoną przez Pana decyzją o rezygnacji ze stanowiska zarządu Grupy Tauron z dniem 21 lipca wnosimy, aby powstrzymał się Pan od Podejmowania decyzji personalnych dotyczących składów zarządów w poszczególnych spółkach Grupy. Apelujemy o przestrzeganie dobrego obyczaju, który nakazuje prezesowi rezygnującemu ze stanowiska ograniczyć się w ostatnich dniach sprawowania swojej funkcji wyłącznie do wypełniania niezbędnych zadań administracyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, spółki czy grupy spółek, którymi zarządza. Fakt podejmowania przez Pana Prezesa w ostatnich dniach pełnienia swojej funkcji licznych decyzji personalnych w spółkach Grupy uważamy za postępowanie wysoce niewłaściwe i będące wyrazem braku szacunku zarówno wobec przeciwników spółek Grupy Tauron, osoby, która zastąpi Pana na stanowisku prezesa zarządu całej Grupy, jak również zarządów poszczególnych spółek wchodzących w jej skład.

To niestety kolejny smutny przykład nieakceptowalnego dla pracowników Grupy Tauron stylu i sposobu zarządzania, który stał się bezpośrednim powodem wybuchu konfliktu społecznego w Tauronie. Ten konflikt, który wraz z Pańską rezygnacją miał przygasać, może wkrótce wybuchnąć ze zdwojoną siłą Pańskiej winy i winy ludzi, którymi w pośpiechu obsadza Pan kluczowe stanowiska w Grupie Tauron na kilka dni przed formalnym zakończeniem pełnienia przez Pana funkcji prezesa. Abstrahując już od moralnej oceny Pańskiego postępowania, te personalne ruchy stawiają pod wielkim znakiem zapytania Pańskie kompetencje menadżerskie i powinny dać do myślenia decydentom, którzy przyzwalają na takie działania, bo podtrzymują one konflikt społeczny w Tauronie.

Apelujemy jeszcze raz do Pana Prezesa, aby dla dobra firmy i dla dobra jej pracowników ograniczył do niezbędnego minimum swoją aktywność zarządczą. Jeśli to nie nastąpi, jesteśmy gotowi użyć wszelkich dostępnych prawem instrumentów, które pozwolą przywrócić w firmie dialog i spokój społeczny, przywrócić właściwe relacje między zarządem Grupy a pracownikami, oparte na wzajemnym szacunku i poszanowaniu.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon