Projekt Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia w Zabrzu otrzymał dofinansowanie

Projekt dla Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia w Zabrzu otrzymał dofinansowanie. Kwota to ponad 45 mln zł, w tym 3,7 mln zł pochodzi z funduszu Unii Europejskiej.

Projekt Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia w Zabrzu otrzymał dofinansowanie

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury poprzez modernizację Banku Tkanek i Komórek oraz utworzenie nowych stanowisk laboratoryjnych.

Medycyna jest atutem województwa śląskiego. Rozwijając infrastrukturę medyczną wzmacniamy ten potencjał. Działania podejmowane przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu wpisują się w strategię rozwoju województwa śląskiego. Przekazując 3,7 mln zł z funduszy europejskich na stworzenie Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji dajemy impuls do dalszego rozwoju tego innowacyjnego podmiotu. Gratuluje prof. Marianowi Zembali i całemu zespołowi – mówi marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach projektu powstanie Centrum, które będzie stanowić kluczową dla regionu infrastrukturę badawczą, co pozwoli na realizację planu badań wpisującego się w światowe trendy naukowe i jednocześnie realizującego najpilniejsze potrzeby naukowo-społeczne regionu i kraju.

Efektem projektu będzie zwiększenie poziomu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej w oparciu o infrastrukturę badawczą Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia pozwalającą na realizację unikatowych w skali kraju i Europy badań, w tym:

  • rozwijanie innowacyjnych technologii materiałowych w zakresie medycyny regeneracyjnej i spersonalizowanej z wykorzystaniem bio-druku i druku 3D
  • rozwijanie nowych technologii medycznych w obszarze lab. genetycznych w możliwością prowadzenia badań nad lekami z wykorzystaniem mRNA
  • adaptacja banku tkanek i komórek do obecny wytycznych Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF)
  • nowoczesna pracownia histologiczna

fot. Śląskie. Pozytywna Energia/fb

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon