Przyjęcia do żłobka. Samotni rodzice nie mogą liczyć na dodatkowe punkty. To budzi kontrowersje

Radny Adam Lejman-Gąska w czerwcu wystosował interpelację w sprawie zmian w punktacji przy przyjęciu dziecka do żłobka. Urząd Miasta wystosował odpowiedź – Praktyka wskazuje, że wprowadzanie dodatkowej punktacji dla osób samotnie wychowujących bez możliwości jej weryfikacji budzi kontrowersje i niezadowolenie społeczne – czytamy w piśmie.

Zmiany w punktacji przyjmowania dzieci do żłobka w Katowicach wejdą w życie?

Jeszcze w czerwcu pisaliśmy o interpelacji radnego Adama Lejmana-Gąski w sprawie zmian w punktacji przy przyjęciu dziecka do żłobka w Katowicach w związku z planowaną zmianą dopłat do żłobka realizowanych przez miasto Katowice, która będzie uzależniać dopłaty od osiągniętego dochodu. – Proszę aby cel jakim jest pomoc osobom słabiej zarabiającym był realizowany bez kontrowersji – apeluje radny.

– Zmniejszenie bowiem dopłat dla lepiej zarabiających skutkuje pojawieniem się opinii publicznej głosów, że jest to „wspieranie patologii" – argumentuje w interpelacji.

Radny zaproponował wiele zmian w zasadach przyjęć do żłobka. Według niego „pozwolą na częściowe wyeliminowanie nadużyć oraz wzmocnią przekaz, że warto być oficjalnie mieszkańcem/mieszkanką Katowic i tu płacić podatki”.

Jakie zaproponował zmiany?

  1. Dziecko, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym zamiast 9 punktów przyznać 1 pkt bowiem jest to analogiczne z sytuacją, gdy samotny rodzić nie pracuje.
  2. Zmniejszyć liczbę punktów za „Dziecko na stałe zamieszkałe na terenie miasta Katowice” do 5, aby wyeliminować sytuację, że rodzicie mieszkający w innym mieście, którzy nie mają szans na żłobek wskazują jako miejsce zamieszkania adres członka rodziny lub znajomej osoby mającej lokal w Katowicach.
  3. Wprowadzić zapis dodatkowy „Dziecko, wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego lub rodziców/opiekunów prawnych, który/którzy jest/są podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne na ostatni rok podatkowy zostało złożone w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach lub II Urzędzie Skarbowym w Katowicach – 70 pkt.
  4. Zmienić zapis aktualnie będący pkt 17 „Dziecko, wychowywane przez rodziców/opiekunów prawnych, z których jeden rodzic lub opiekun prawny jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne na ostatni rok podatkowy zostało złożone w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach lub II Urzędzie Skarbowym w Katowicach – 40 pkt.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY: Zmiany w dopłatach przyjęć do żłobka to "wspieranie patologii"? Radny chce wprowadzić inne kryteria

„Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu Pana wniosku proponuję poddać go dyskusji na Komisji Polityki Społecznej oraz Radzie Pożytku Publicznego”

Na interpelację radnego odpowiedział wiceprezydent miasta Katowice Jerzy Woźniak.

– Informuję, że po zapoznaniu się i przeanalizowaniu Pana wniosku proponuję poddać go dyskusji na Komisji Polityki Społecznej oraz Radzie Pożytku Publicznego – czytamy w piśmie Jerzego Woźniaka.

Jednocześnie odniósł się do dwóch punktów, które zaproponował radny.

Zmniejszenia ilości punktów za „ Dziecko na stałe zamieszkałe na terenie miasta Katowice” do 5 pkt. aby wyeliminować sytuację, że rodzice mieszkający w innym mieście, którzy nie mają szans na żłobek wskazują jako miejsce zamieszkania adres członka rodziny lub znajomej osoby mającej lokal w Katowicach

Jak wskazuje Jerzy Woźniak, kodeks cywilny stanowi, że dziecko musi zostać zameldowane z rodzicami.

- Kryterium zamieszkania jest weryfikowane w Żłobku Miejskim poprzez konieczność posiadania adnotacji o zamieszkaniu w dowodzie osobistym lub przedstawienia umowy najmu lokalu w Katowicach lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej faktu zamieszkania na terenie miasta Katowice. Ponadto dodatkowe kryterium jakim jest rozliczanie podatku w Katowicach, które potwierdza się okazując roczne zeznanie podatkowe również weryfikuje kwestię pobytu w Katowicach – wyjaśnia.

„Praktyka wskazuje, że wprowadzanie dodatkowej punktacji dla osób samotnie wychowujących bez możliwości jej weryfikacji budzi kontrowersje i niezadowolenie społeczne”

Prezydent skomentował także pomysł wprowadzenia dodatkowego zapisu: „Dziecko, wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna prawnego lub rodziców/opiekunów prawnych, który/którzy jest/są podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach lub II Urzędzie Skarbowym w Katowicach

– Kwestia samotnego wychowywania dziecka jest niezwykle trudna do weryfikacji i udokumentowania – argumentuje Jerzy Woźniak. – Wprowadzenie wyższej punktacji dla samotnie wychowujących może skutkować licznymi nadużyciami i zaliczaniem osób żyjących w związkach nieformalnych do samotnie wychowujących. Praktyka wskazuje, że wprowadzanie dodatkowej punktacji dla osób samotnie wychowujących bez możliwości jej weryfikacji budzi kontrowersje i niezadowolenie społeczne – dodaje.

Dodał także, że w związku ze zmianami w prawie podatkowym polegającymi na zwolnieniu osób do 26 roku życia z płacenia podatków i składania rocznego zeznania podatkowego zachodzi konieczność przeanalizowania zapisu kryterium dotyczącego przyznania punktów za dzieci, których co najmniej jeden rodzic lub opiekun prawny jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, których zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w I Urzędzie Skarbowym w Katowicach lub II Urzędzie Skarbowym w Katowicach.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon