Przystanek Historia: 22 marca dyskusja o książce o tym, jak Ślązacy pomagali Żydom podczas II wojny światowej. IPN Katowice zaprasza

22 marca 2022 r., o godz. 15.00 w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10, III piętro odbędzie się dyskusja wokół książki dr Aleksandry Namysło „Po tej stronie był również Człowiek. Mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego z pomocą Żydom w okresie II wojny światowej“.

materiały IPN
Okładka ksążki "Po tej stronie był równiez człowiek"

W promocji książki udział wezmą wybitni specjaliści zajmujący się tematem stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej: prof. Grzegorz Berendt (Muzeum II Wojny Światowej), dr Martyna Grądzka-Rejak (BBH IPN) oraz dr Aleksandra Namysło (IPN Katowice), autorka publikacji. Dyskusja dotyczyć będzie relacji między Polakami i Żydami w latach okupacji niemieckiej, ich uwarunkowań oraz przejawów. Uczestnicy dyskusji omówią również kwestię niemieckich represji za pomoc udzielaną ludności żydowskiej w czasie wojny, a także scharakteryzują formy pomocy udzielanej Żydom przez mieszkańców Górnego Śląska, Polesia i Małopolski.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon