Przystanek Historia: 22 marca dyskusja o książce o tym, jak Ślązacy pomagali Żydom podczas II wojny światowej. IPN Katowice zaprasza

22 marca 2022 r., o godz. 15.00 w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10, III piętro odbędzie się dyskusja wokół książki dr Aleksandry Namysło „Po tej stronie był również Człowiek. Mieszkańcy przedwojennego województwa śląskiego z pomocą Żydom w okresie II wojny światowej“.

materiały IPN
Okładka ksążki "Po tej stronie był równiez człowiek"

W promocji książki udział wezmą wybitni specjaliści zajmujący się tematem stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej: prof. Grzegorz Berendt (Muzeum II Wojny Światowej), dr Martyna Grądzka-Rejak (BBH IPN) oraz dr Aleksandra Namysło (IPN Katowice), autorka publikacji. Dyskusja dotyczyć będzie relacji między Polakami i Żydami w latach okupacji niemieckiej, ich uwarunkowań oraz przejawów. Uczestnicy dyskusji omówią również kwestię niemieckich represji za pomoc udzielaną ludności żydowskiej w czasie wojny, a także scharakteryzują formy pomocy udzielanej Żydom przez mieszkańców Górnego Śląska, Polesia i Małopolski.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Kolonia Amerykańska Katowice Giszowiec 19

Magiczna amerykańska osada ukryta w lesie w Katowicach

Śląskie statki i okręty

Ślązak, Katowice, Schlesien, Beuthen... Śląsk na morzach!

Rynek w Katowicach 02

Rynek w Katowicach 100 lat temu. Był znacznie mniejszy

15 najważniejszych dzieł moderny na Śląsku

Śląska moderna: ikoniczne dzieła architektury w Katowicach

Figura świętego Jana, rok 2022

Gdzie się podziała słynna figura św. Jana?

Wystawa "Wojciech Korfanty"

Urodziny wybitnego Ślązaka. 20.04 IPN zaprasza na obchody

Admiral Franz Mauve kadr

Franz Mauve. Zapomniany admirał z Katowic