Radni Katowic uchwalili podwyżki dla siebie i dla prezydenta miasta. Maksymalne

Radni Rady Miasta Katowice zdecydowali podczas dzisiejszej (25 listopada) sesji o podwyższeniu swoich diet, diet przewodniczących organów i sekretarzy zarządów jednostek pomocniczych miasta Katowice oraz wynagrodzenia prezydenta miasta.

Katarzyna Pachelska/24kato.pl
Budynek Urzędu Miasta, Katowice, Rynek

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 listopada 2021 r., wzrosło wynagrodzenie włodarzy gmin. Biorąc pod uwagę stawki maksymalne - z 12525,94 zł brutto do 20041,50 zł brutto. Mowa o sumie, wraz ze wszystkimi dodatkami. Rady Miejskie muszą się pochylić nad tematem, gdyż na dostosowanie się do nowych przepisów ustawodawca przewidział trzy miesiące. W przeciwnym razie - będzie skarga na bezczynność miejskich rajców.

Obowiązek uchwalenia podwyżek dla prezydentów miast

Przed rajcami postawiono obowiązek uchwalenia podwyżek dla prezydentów. I tu nie było dyskusji czy, tylko ewentualnie - ile. Minimalna podwyżka musiała wynosić 80 procent, maksymalna - 100 procent.

Rada Miasta Katowic pochyliła się nad tym tematem podczas sesji 25 listopada 2021 r. Zdecydowała, jednomyślnie, o podwyższeniu uposażenia prezydenta do maksymalnej wysokości, przewidzianej przez ustawę.

Wynagrodzenie dla prezydentów miast zakłada następujące składowe:

  • wynagrodzenie zasadnicze
  • dodatek funkcyjny
  • dodatek specjalny (w wysokości 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)
  • dodatek za wieloletnią pracę (20 procent wynagrodzenia zasadniczego)
  • nagrody jubileuszowe i inne przewidziane kodeksem pracy

W przypadku prezydenta Katowic, radni zdecydowali o maksymalnej dopuszczalnej podwyżce wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. W sumie prezydent będzie zarabiał 20041,50 zł brutto. A właściwie już zarabia, bo wyrównanie przysługuje od sierpnia 2021 r.

Podwyżki diet radnych Rady Miasta Katowice

Radni na sesji zdecydowali - już tylko prawie jednomyślnie, bo przeciw zagłosował radny Dawid Durał, o podwyżce swoich diet. Również maksymalnej - do 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa wynosi obecnie 1 789,42 zł brutto. Jednak wysokość diety jest uzależniona od pełnionych w Radzie Miasta funkcji. I tak największą dietę, 100 proc., dostanie przewodniczący Rady Miasta - 4 294 zł brutto.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice oraz przewodniczący komisji stałych i
doraźnych Rady Miasta Katowice otrzymają dietę w wysokości 95 % podstawy, czyli 4 079 zł. Wiceprzewodniczący komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Katowice oraz sekretarz
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice otrzymają dietę w wysokości 90 % podstawy - 3 865 zł. Pozostali radni Rady Miasta Katowice otrzymują dietę w wysokości 85 % podstawy - 3 650 zł. To również z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021.

Podczas sesji powzięto również decyzję o podwyżkach diet dla przewodniczących organów i sekretarzy zarządów jednostek pomocniczych miasta Katowice. Przewodniczącym rad oraz przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych miasta Katowice przyznano diety w wysokości po 640 zł miesięcznie (wcześniej dostawali 400 zł), a sekretarzom zarządów dietę w wysokości 320 zł miesięcznie (wcześniej - 200 zł).

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Tablica nad drogą, Katowice

"Witamy" po rosyjsku zniknęło z tablic nad drogami

Um kato

Nowe dowody osobiste. Kogo obowiązują?

Wołodymyr Zełenki podziękował Katowicom

Zełenski wyróżnił Katowice za pomoc obywatelom Ukrainy

Beata Urych

Prezydent Katowic powołał pełnomocnika ds. klimatu

Protest przeciwko "lex TV" na Rynku w Katowicach, 19 grudnia 2021

Katowice: protest przeciw „lex TVN”. Tłum na Rynku

Strajk górników z JSW

Strajk górników JSW w Katowicach, Mikołowie i Jastrzębiu

Strajk pielęgniarek w Katowicach

Pielęgniarki mówią "DOŚĆ!" Strajk pod Spodkiem