Radni Katowic uchwalili podwyżki dla siebie i dla prezydenta miasta. Maksymalne

Radni Rady Miasta Katowice zdecydowali podczas dzisiejszej (25 listopada) sesji o podwyższeniu swoich diet, diet przewodniczących organów i sekretarzy zarządów jednostek pomocniczych miasta Katowice oraz wynagrodzenia prezydenta miasta.

Katarzyna Pachelska/24kato.pl
Budynek Urzędu Miasta, Katowice, Rynek

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 listopada 2021 r., wzrosło wynagrodzenie włodarzy gmin. Biorąc pod uwagę stawki maksymalne - z 12525,94 zł brutto do 20041,50 zł brutto. Mowa o sumie, wraz ze wszystkimi dodatkami. Rady Miejskie muszą się pochylić nad tematem, gdyż na dostosowanie się do nowych przepisów ustawodawca przewidział trzy miesiące. W przeciwnym razie - będzie skarga na bezczynność miejskich rajców.

Obowiązek uchwalenia podwyżek dla prezydentów miast

Przed rajcami postawiono obowiązek uchwalenia podwyżek dla prezydentów. I tu nie było dyskusji czy, tylko ewentualnie - ile. Minimalna podwyżka musiała wynosić 80 procent, maksymalna - 100 procent.

Rada Miasta Katowic pochyliła się nad tym tematem podczas sesji 25 listopada 2021 r. Zdecydowała, jednomyślnie, o podwyższeniu uposażenia prezydenta do maksymalnej wysokości, przewidzianej przez ustawę.

Wynagrodzenie dla prezydentów miast zakłada następujące składowe:

  • wynagrodzenie zasadnicze
  • dodatek funkcyjny
  • dodatek specjalny (w wysokości 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)
  • dodatek za wieloletnią pracę (20 procent wynagrodzenia zasadniczego)
  • nagrody jubileuszowe i inne przewidziane kodeksem pracy

W przypadku prezydenta Katowic, radni zdecydowali o maksymalnej dopuszczalnej podwyżce wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. W sumie prezydent będzie zarabiał 20041,50 zł brutto. A właściwie już zarabia, bo wyrównanie przysługuje od sierpnia 2021 r.

Podwyżki diet radnych Rady Miasta Katowice

Radni na sesji zdecydowali - już tylko prawie jednomyślnie, bo przeciw zagłosował radny Dawid Durał, o podwyżce swoich diet. Również maksymalnej - do 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa wynosi obecnie 1 789,42 zł brutto. Jednak wysokość diety jest uzależniona od pełnionych w Radzie Miasta funkcji. I tak największą dietę, 100 proc., dostanie przewodniczący Rady Miasta - 4 294 zł brutto.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice oraz przewodniczący komisji stałych i
doraźnych Rady Miasta Katowice otrzymają dietę w wysokości 95 % podstawy, czyli 4 079 zł. Wiceprzewodniczący komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Katowice oraz sekretarz
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice otrzymają dietę w wysokości 90 % podstawy - 3 865 zł. Pozostali radni Rady Miasta Katowice otrzymują dietę w wysokości 85 % podstawy - 3 650 zł. To również z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021.

Podczas sesji powzięto również decyzję o podwyżkach diet dla przewodniczących organów i sekretarzy zarządów jednostek pomocniczych miasta Katowice. Przewodniczącym rad oraz przewodniczącym zarządów jednostek pomocniczych miasta Katowice przyznano diety w wysokości po 640 zł miesięcznie (wcześniej dostawali 400 zł), a sekretarzom zarządów dietę w wysokości 320 zł miesięcznie (wcześniej - 200 zł).

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon