Regeneracja węgla aktywnego – jak to działa?

Węgiel aktywny to produkt wyróżniający się ciekawymi właściwościami, który otrzymujemy m.in. z węgla kamiennego, drzewnego lub brunatnego oraz pestek owoców czy łupin orzechów. Szczególnie doceniamy porowatość jego struktury, która pozwala na efektywne pochłanianie zanieczyszczeń, dzięki czemu wykorzystywany jest do filtracji wody czy powietrza. Co ciekawe, węgiel aktywny można w filtracji wykorzystywać przez wiele lat, dzięki możliwości kilkukrotnej jego regeneracji. Warunkiem jest jednak prawidłowe przeprowadzenie całego procesu.

Regeneracja węgla aktywnego - na czym polega ten proces i komu warto go zlecić?

Najczęściej wykorzystywane właściwości węgla aktywnego to jego zdolności sorpcyjne. Dzięki porowatej strukturze może skutecznie pochłaniać zanieczyszczenia, w tym niezwykle niebezpieczne dla ludzkiego organizmu lotne związki organiczne. Okazuje się, że 1 g to nawet 3200 m2 powierzchni sorpcyjnej! Nie jest więc zaskoczeniem, że z dużym entuzjazmem stosujemy go w walce o czyste powietrze czy wodę. Duże przedsiębiorstwa natomiast decydują się na wykorzystywanie go nawet kilka razy, co umożliwia prawidłowo przeprowadzona regeneracja węgla aktywnego. To jedna z usług dostępnych w ofercie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które posiada sprawdzone zaplecze techniczne i duże, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w takich realizacjach.

Regeneracja Węgla Aktywnego

Jak przebiega proces regeneracji węgla aktywnego?

Po 3-4 letniej eksploatacji, właściwości sorpcyjne węgla aktywnego ulegają znacznemu obniżeniu, a tym samym nie spełnia on już swojego zadania. Dostępne technologie pozwalają jednak na przywrócenie zdolności sorpcyjnych poprzez profesjonalnie przeprowadzoną regenerację. Wyróżniamy 3 metody, w których proces ten może być wykonany: termiczną, chemiczną lub mikrobiologiczną.

W przypadku węgla aktywnego, który wykorzystujemy do uzdatniania wody, ze względów bezpieczeństwa najczęściej wykorzystywana jest metoda termiczna. Dzięki wykorzystaniu pieców obrotowych, w których temperatura dochodzi do nawet 950˚C, doświadczona firma potrafi przywrócić węglom parametry zbliżone do parametrów węgla świeżego.

Regeneracja węgla aktywnego to kilkuetapowy proces. W pierwszej kolejności węgiel zostaje dokładnie osuszony, później następuje proces desorpcji i piroliza wszystkich substancji organicznych, które w czasie pracy w filtrach zdążyły wniknąć w porowatą strukturę węgli. Właściwą reaktywacją nazywamy natomiast moment, gdy dochodzi do wypalenia węgla pirolitycznego. Najważniejszy jest etap reaktywacji (zgazowania) - to właśnie on decyduje nie tylko o jakości węgla zregenerowanego, ale także o wydajności całego procesu, czyli o wielkości strat węgla.

Prawidłowe przeprowadzenie regeneracji wymaga dużej wiedzy i dlatego zawsze należy zlecić ją doświadczonemu przedsiębiorstwu. Okazuje się bowiem, że brak odpowiednich kwalifikacji czy zaplecza sprawi, że węgiel może zmniejszyć swoją masę i/lub jego porowata struktura ulegnie zmianom obniżającym skuteczność sorpcji. Wieloletnie doświadczenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w prowadzeniu procesu oraz ścisła kontrola specjalistycznego laboratorium na każdym etapie regeneracji gwarantuje, że właściwości zregenerowanego węgla nie będą znacząco odbiegały od tych, które posiada nowy.

Regeneracja Węgla Aktywnego

Regeneracja węgla - kompleksowa usługa

Regeneracja węgla wykonana przez doświadczonych specjalistów to kompleksowa usługa, obejmująca cały proces: od wydobycia zużytego węgla z komór filtracyjnych, przez przewiezienie go specjalistyczną cysterną do stacji regeneracji aż do przeprowadzenia reaktywacji termicznej. Przedstawiciele firmy zapewniają, że w całym procesie zostaną zachowane wszystkie procedury, również związane z gospodarowaniem odpadami, w tym przyjęciem odpadu.

Na życzenie klientów Spółka może wykonać kompleksową usługę polegającą na wydobyciu węgla z filtrów, jego transporcie, regeneracji i ponownym zasypaniu filtrów wraz z uzupełnieniem strat węgla, które powstały podczas jego eksploatacji i regeneracji. Potwierdzeniem jakości usługi jest przekazywany klientowi certyfikat węgla zregenerowanego, który określa jego parametry, w tym m.in. wielkość liczby jodowej, wytrzymałość mechaniczną, gęstość nasypową, zawartość popiołu i analizę sitową.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon