Rodzice zastępczy poszukiwani w Katowicach. Dlaczego warto?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach rozpoczął kolejną edycję „Kampanii na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego”. Głównym celem kampanii jest znalezienie wśród katowiczan rodziców zastępczych, których liczba z roku na rok niestety maleje.

Miasto Katowice od lat stara się poprawić warunki mieszkaniowo – życiowe rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Wyjątkowe sytuacje, w których rodzina biologiczna, z różnych względów, nie jest w stanie wypełnić obowiązków rodzicielskich, są jeszcze skrzętniej monitorowane. Stąd kolejna edycja „Kampanii na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego”, organizowana przez katowicki MOPS.

Działania na rzecz pozyskania kandydatów na rodziny zastępcze są niezmiennie istotne, zwłaszcza, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówi o konieczności tworzenia i rozszerzania rodzinnych from pieczy zastępczej. Na terenie Katowic wciąż brakuje rodzin, które są gotowe zaopiekować się i wychowywać dziecko nie będąc jego biologicznymi rodzicami. Nadal zdarza się, że z uwagi na brak miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci umieszczane są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Brakuje rodziców zastępczych

Zapewnienie rodzinnego ciepła dzieciom pokrzywdzonym przez los jest zadaniem trudnym. Bez wsparcia chętnych osób, które podejmą takie wyzwanie – jest to właściwie niemożliwe. Niestety potencjalnych rodziców zastępczych wciąż ubywa.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020” w roku 2020 w Katowicach funkcjonowało 311 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 435 dzieci. Natomiast na dzień 30 czerwca 2021 r. zaobserwowano spadek liczby rodzin zastępczych do 279, w których umieszczonych zostało 355 dzieci. Jeśli dodać do tego fakt, że w prowadzonych i dotowanych przez miasto Katowice placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa aktualnie (zgodnie ze stanem na dzień 31.08.2021 r.) 156 dzieci, w tym dużą grupę stanowią dzieci poniżej 10 roku życia, które zgodnie z zapisami powinny być objęte opieką w rodzinnych formach opieki zastępczej, to skala problemu do najmniejszych nie należy.

Miasto gwarantuje pomoc

Celem kampanii jest pozyskanie z grona mieszkańców Katowic kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Poszukiwani są kandydaci na rodziców zastępczych, którzy chcieliby opiekować się dzieckiem niezawodowo (nie rezygnując z pracy) oraz zawodowo (otrzymując wynagrodzenie) – informuje Urząd Miasta Katowice.

Osoby, które chciałaby stworzyć rodzinę zastępczą na żadnym etapie tego procesu nie zostaną same. W każdej chwili mogą liczyć na wsparcie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz specjalistów, w tym psychologa, pedagoga, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej czy prawnika.

Gdzie się zgłosić?

  • Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Katowice, ul. Wojewódzka 23 , tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71, e-mail: zpz@mops.katowice.pl - rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe)
  • Dział ds. Rodzin z Dziećmi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Katowice, ul. Jagiellońska 17, tel. 32 251 00 87 wew. 119; e-mail: dr@mops.katowice.pl - rodziny zastępcze zawodowe)

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon