SAG w Gorlicach – nowe możliwości dla przedsiębiorców

Gorlice stają się coraz bardziej kuszącą lokalizacją dla śląskich przedsiębiorców i nic w tym dziwnego. To właśnie w tym małopolskim mieście znajduje się Strefa Aktywności Gospodarczej Zakole, która oprócz zwolnienia od podatku od nieruchomości, oferuje inwestorem szereg możliwości. Aby tego było mało, aktualnie trwa przetarg na cztery wolne działki. Szczegóły poniżej.

DJI 0998

SAG w Gorlicach - jakie daje możliwości?

Strefa Aktywności Gospodarczej Zakole w Gorlicach jest atrakcyjna dla inwestorów z wielu powodów. Miasto Gorlice, jak i całe województwo znajduje się na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków tranzytowych, co z punktu widzenia inwestorów, zdecydowanie ułatwia komunikację krajową, a także międzynarodową.

Z drugiej zaś strony, niewyczerpany potencjał naukowy oraz badawczy małopolskich uczelni wyższych, jak i ośrodków naukowych, świadczy nie tylko o doskonale wyszkolonych zasobach ludzkich, ale również o świetnych warunkach inwestycyjnych dla rozwoju przedsiębiorstw, reprezentujących różne sektory gospodarki.

Co więcej, inwestorzy w Strefie Aktywności Gospodarczej w Gorlicach mogą liczyć na zwolnienie od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis. Śląscy przedsiębiorcy, którzy rozważają kupno nieruchomości w SAG w Gorlicach, nie powinni ociągać się z decyzją. Okazuje się, że aktualnie Miasto Gorlice prowadzi przetarg na cztery wolne działki. Poznajcie je

SAG Gorlice - zostały tylko 4 działki!

Zgadza się! W listopadzie br. Burmistrz Miasta Gorlice ogłosił II przetarg na ostatnie cztery działki, znajdujące się w Strefie Aktywności Gospodarczej, przy ulicy Zakole w Gorlicach:

1.Nieruchomość oznaczona działką nr 230 o pow. 1,0717 ha, obj. KW NS1G/000045065/2

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 500 380,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 345 087,40 zł, obliczony według stawki 23%, co łącznie daje kwotę brutto 1 845 467,40 zł,
 • Wadium: 200 000,00 zł,
 • Termin i miejsce przetargu: Urząd Miejski, Rynek 2, sala 207 A, II piętro; 17.01.2024 r., godzina 9:00.


  2. Nieruchomość oznaczona działką nr 234 o pow. 0,7194 ha, obj. KW NS1G/00045065/2

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 007 160,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 231 646,80 zł obliczony według stawki 23%, co łącznie daje kwotę brutto 1 238 806,80 zł,
 • Wadium: 180 000,00 zł,
 • Termin i miejsce przetargu: Urząd Miejski, Rynek 2, sala 207 A, II piętro; 17.01.2024 r., godzina 10:30.

  3. Nieruchomość oznaczona działką nr 238 o pow. 0,5352 ha, obj. KW NS1G/00045065/2
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 749 280,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 172 334,40 zł obliczony według stawki 23%, co łącznie daje kwotę brutto 921 614,40 zł,
 • Wadium: 140 000,00 zł,
 • Termin i miejsce przetargu: Urząd Miejski, Rynek 2, sala 207 A, II piętro; 17.01.2024 r., godzina 12:00.

  4. Nieruchomość oznaczona działką nr 239 o pow. 0,6205 ha, obj. KW NS1G/00045065/2:
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 868 700,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 199 801,00 zł obliczony według stawki 23%, co łącznie daje kwotę brutto 1 068 501,00 zł,
 • Wadium: 160 000,00 zł,
 • Termin i miejsce przetargu: Urząd Miejski, Rynek 2, sala 207 A, II piętro; 17.01.2024 r., godzina 13:30.

Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji o aktualnych przetargach dzwoniąc pod numer (18) 35-51-261 lub osobiście odwiedzając Wydział Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach (Plac Kościelny 2, segment B parter, pok. 12 B.).

Śląskie przedsiębiorstwa, rozważające zakup dostępnej działki w SAG Gorlice mogą uzyskać więcej informacji na temat realizowanej inwestycji p.n. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Zakole w Gorlicach”, w tym plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Gorlicach (Rynek 2, segment A (I piętro) pok. 109 i 113).

Miasto Gorlice pozyskało na budowę strefy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu pod nazwą „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon