Służba nie drużba. Straż Miejska w Katowicach ogłasza nabór

W jednostce Straży Miejskiej w Katowicach rozpoczął się nabór na funkcjonariuszy. Kto może zostać strażnikiem miejskim i jakie kryteria powinien spełniać kandydat? Jak wygląda praca? (ZDJĘCIA)

Do zapełnienia są aż 32 etaty. Wstąpić w szeregi strażników miejskich może każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 21 lat, ma co najmniej średnie wykształcenie i jest niekarany. W procesie rekrutacyjnym przyda się na pewno także dobra sprawność fizyczna.

Strażnicy Miejscy służą lokalnej społeczności, dbają o spokój i porządek w miejscach publicznych. Nie jest to z pewnością praca najłatwiejsza – wymaga zaangażowania i odpowiedzialności. Dlatego kandydaci zostaną dokładnie przeszkoleni i odbędą praktyki w patrolach.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą liczyć na:

  • stabilne zatrudnienie
  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.940,00 zł
  • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy
  • pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe w ramach adaptacji zawodowej - po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie kończącym szkolenie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awans na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3.215,00 zł brutto
  • możliwość dalszych awansów
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”
  • bezpłatne szkolenia
  • świadczenia socjalne
  • preferencyjne ubezpieczenia grupowe
  • bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji

Nabór do Straży Miejskiej

Nabór potrwa do 18 października 2021 roku. Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę wraz z adnotacją: „Nabór nr KS.110.3.2021 z dnia 1 października 2021 r. na stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant Straży Miejskiej w Katowicach” u dyżurnego Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej 18, w godz. 6.00 - 16.00, we wszystkie dni tygodnia.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon