Startuje 11. edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Nabór wniosków potrwa do 8 kwietnia 2024 r.

Już po raz jedenasty katowiczanie będą mogli zgłaszać swoje propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 11 marca i potrwa do 8 kwietnia 2024 r.

Rusza 11. edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Łączna pula środków na zadania z Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu miasta Katowice to 22,6 mln zł.

- Budżet obywatelski to narzędzie doskonale znane mieszkańcom naszego miasta. Między innymi poprzez BO katowiczanie współdecydują o wydatkowaniu części środków z budżetu Katowic. Przez dekadę w naszym mieście zrealizowaliśmy wiele projektów - są wśród nich zrewitalizowane zielone przestrzenie, jak na przykład staw Kozubek, place zabaw, a także doświetlone i wyremontowane chodniki czy nowe miejsca parkingowe - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Od początku istnienia katowickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli prawie 3,5 tys. propozycji, z których 1266 o łącznej wartości prawie 175 mln złotych, zostało wybranych do realizacji. To pokazuje ogromne zaangażowanie ze strony mieszkańców! Jestem przekonany, że również w tym roku pojawi się wiele ciekawych pomysłów, które będą pozytywnie wpływać na dalszy rozwój naszego miasta. Zachęcam katowiczanki i katowiczan do zgłaszania swoich projektów – dodaje prezydent.

Jak złożyć wniosek

Wnioski do budżetu obywatelskiego można złożyć na kilka sposobów - elektronicznie za pomocą formularza online (udostępniony od 11 marca na stronie bo.katowice.eu), poprzez ePUAP lub e-mail (wnioskiBO@katowice.eu) oraz papierowo – taki wniosek należy osobiście lub przez pełnomocnika dostarczyć do Punktu Konsultacyjnego BO mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta (Rynek 13), w pokoju 205. Niezależnie od wybranej formy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje zadania od 11 marca do 8 kwietnia 2024 r.

Obligatoryjnym załącznikiem do każdego wniosku jest lista poparcia. W przypadku zadań ogólnomiejskich to 50 podpisów mieszkańców Katowic. Natomiast w przypadku zadań lokalnych liczba niezbędnych podpisów osób popierających pomysł jest uzależniona od liczby mieszkańców dzielnicy, której dotyczy wniosek. Zazwyczaj jest to kilka lub kilkanaście podpisów, a w przypadku dzielnic z wyższą liczbą mieszkańców jak Ligota-Panewniki czy Śródmieście to odpowiednio 27 i 23.

- Pamiętajmy, że każda nowa inwestycja generuje późniejsze koszty utrzymania, dlatego zachęcam wnioskodawców, aby przy formułowaniu wniosków zwrócili uwagę na to, jak wysokie mogą to być kwoty w przypadku realizacji ich pomysłu. Podobnie jak w poprzednim roku, propozycje zadań takich jak np. budowa wodnych placów zabaw, tężni czy lodowisk będą oceniane negatywnie właśnie ze względu na to kryterium, czyli wysokie koszty późniejszego utrzymania – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta. – Podobnie jak w ostatnich latach, projekty dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych powinny być zgłaszane jako zadania ogólnomiejskie. Z kolei na terenach należących do wspólnot mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego czy spółdzielni mieszkaniowych dopuszczalna jest realizacja wyłącznie zadań nieinwestycyjnych – przypomina naczelniczka.

Harmonogram 11 edycji Budżetu Obywatelskiego

Złożone wnioski przejdą weryfikację formalną (do 30 kwietnia) oraz merytoryczną (do 19 sierpnia). Na projekty zgłoszone w 11 edycji Budżetu Obywatelskiego będzie można oddać głos od 10 do 23 września 2024 r.

  • od 11 marca do 8 kwietnia 2024 Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego
  • do 30 kwietnia 2024 Weryfikacja formalna wraz z ogłoszeniem jej wyników
  • do 1 lipca 2024 Łączenie zgłoszonych wniosków oraz możliwość zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag do projektu
  • do 19 sierpnia 2024 Weryfikacja merytoryczna wraz z ogłoszeniem jej wyników
  • do 30 sierpnia 2024 Wycofanie wniosku do Budżetu Obywatelskiego
  • od 10 do 23 września 2024 Głosowanie
  • do 30 września 2024 Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacji

Pomysły na wnioski

Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioskodawcy przy tworzeniu projektów mogą wykorzystać informacje zebrane w Dzielnicowej Giełdzie Pomysłów. W ramach przygotowanej ankiety, w obrębie jednej dzielnicy, mieszkańcy mogli wskazać kilka pomysłów na zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Łącznie wypełniono 371 ankiet. Pomysły wraz z lokalizacją należało dopasować do kategorii, które wyodrębnione zostały na podstawie najczęściej zgłaszanych pomysłów w Budżecie Obywatelskim. Mieszkańcy Katowic najwięcej propozycji przypisali do kategorii:

  • Infrastruktura drogowa i rowerowa – 214
  • Zieleń miejska i mała architektura – 174
  • Kultura i integracja mieszkańców – 133

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim w Katowicach, podział środków finansowych oraz formularze zgłoszeniowe, a także propozycje zgłoszone w ramach Dzielnicowej Giełdy Pomysłów można znaleźć na stronie: bo.katowice.eu.

Pierwsza velostrada katowice budowa

Może Cię zainteresować:

Wystartowała budowa pierwszej velostrady w Katowicach. „Rowerowa autostrada” połączy Brynów z Giszowcem

Autor: Redakcja

05/03/2024

Katowice akcja kupuj lokalnie

Może Cię zainteresować:

Kolejny nabór do udziału w akcji „Kupuj Lokalnie - wspieraj realnie”. Mogą się do niej zgłaszać firmy z Katowic

Autor: Redakcja

04/03/2024

Strefa Kultury MCK Spodek

Może Cię zainteresować:

9 lat temu w Katowicach odsłonięto drogę lądowania Spodka. Warszawiacy pokazali, jak dbać o architekturę

Autor: Marcin Zasada

02/03/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon