Szczepienia dzieci w szkołach od 12 września. Sprawdź szczegóły

Już 1 września początek nowego roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie zaczną naukę stacjonarnie. Śląskie Kuratorium Oświaty, wspólnie ze Śląskim Oddziałem NFZ zapowiadają akcję szczepień przeciwko COVID-19 w szkołach. Będą szczepieni uczniowie powyżej 12. roku życia, ale też chętni nauczyciele oraz rodzice. Sprawdźcie szczegóły tej akcji.

Szczepienie przeciw COVID-19 (zdjęcie ilustracyjne)

W woj. śląskim 1 września 2021 roku naukę rozpocznie ok. 550 tys. uczniów i słuchaczy szkół dla młodzieży i dorosłych różnych typów oraz ponad 160 tys. dzieci w przedszkolach.

Najwięcej uczniów – ponad 340 tys. - będzie uczyć się szkołach podstawowych, w tym 42 tys. rozpoczyna naukę w klasie pierwszej.

Do rozpoczęcia roku szkolnego w woj. śląskim przygotowało się:

 • 1684 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
 • 1452 szkoły podstawowe (dla młodzieży i dla dorosłych),
 • 945 szkół ponadpodstawowych (dla młodzieży i dla dorosłych),
 • 300 szkół policealnych,
 • 70 szkół artystycznych.

Dzieci i młodzież spotkają się w swoich szkołach, stacjonarnie, jak zapewnia Urszula Bauer, śląska kurator oświaty - w bezpiecznych warunkach. - Szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów - mówi Bauer.

Tegoroczne przygotowania przed pierwszym dzwonkiem to – podobnie jak rok temu - przede wszystkim analiza i wdrażanie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, GIS, które ukierunkowują przystosowanie szkół do wymagań sanitarnych, tak aby stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki nauki dla uczniów i pracowników szkoły. Inne wytyczne obowiązują w przedszkolach, a inne w szkołach.

W tegorocznych wytycznych dla szkół już na wstępnie rekomendowane jest szczepienie pracowników szkół oraz uczniów w odpowiednich grupach wiekowych. Ponadto zwraca się uwagę na pilną konieczność działań wychowawczych, profilaktycznych i wspierających kondycję psychiczną uczniów po długim okresie nauki zdalnej.

Szczepienia dzieci w szkołach

Z danych szacunkowych wynika, że w woj. śląskim jest zaszczepionych ok. 80% nauczycieli. Zdecydowana większość zaszczepiła się w marcu w ramach akcji szczepień dla nauczycieli - zostali zaszczepieni w I grupie. Niektórzy zaszczepili się w terminie późniejszym. Część uczniów w wieku 12-19 lat również jest zaszczepiona. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Sprawdź poziom wyszczepienia mieszkańców w gminach - Szczepienia gmin - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wg stanu na 29.08. 2021 r. np. w Katowicach w grupie wiekowej 12-19 lat szczepionki przyjęło 8035 osób, w Bielsku-Białej – 4786, w Częstochowie 5139, w Rybniku 3651, w Gliwicach 4967, w Sosnowcu 5098.

Dla porównania w szkołach ww. miastach w ubiegłym roku szkolnym w tej grupie wiekowej uczyło się odpowiednio:

 • w Katowicach – 21 550 ,
 • w Bielsku – Białej 18500,
 • w Częstochowie 21 770,
 • w Rybniku 12 740,
 • w Gliwicach 14300,
 • w Sosnowcu – 13070.

Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszyscy uczniowie są mieszkańcami tych miast, a także fakt, że nie wszyscy mieszkańcy w wieku 12-19 lat są uczniami szkół w swoim mieście.

Pierwszy tydzień września będzie w szkołach tygodniem informacyjnym: planowane są lekcje o zdrowiu i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu, od 6 do 12 września wychowawcy będą zbierać od rodziców zgody na szczepienia dzieci od 12. roku życia. Pełnoletni uczniowie decydują sami. Oczywiście szczepienia są dobrowolne. Trzeci tydzień to tydzień szczepień. Szczepienia zostaną zorganizowane w tych szkołach, w których rodzice wyrażą taką wolę.

- Rodzic lub opiekun prawny dziecka przed szczepieniem musi wypełnić odpowiednią deklarację i wyrazić zgodę na szczepienie. W trakcie samego szczepienia w szkole nie jest konieczna obecność rodzica. Punkty szczepień będą utworzone tylko w tych szkołach, które mają ku temu warunki, m.in. są w stanie zapewnić osobną toaletę dla zespołu szczepiącego czy pomieszczenie dla osób po szczepieniu - wyjaśnia Katarzyna Szajbe, przedstawiciel Śląskiego Oddziału NFZ

W woj. śląskim od 24 do 31 sierpnia 2021 r. odbywały się spotkania informacyjne z dyrektorami szkół, z udziałem przedstawicieli podmiotów leczniczych. Odbędą się również spotkania dyrektorów z rodzicami.

Od 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Sprzęt do dezynfekcji i środki ochrony osobistej

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w trybie stacjonarnym dyrektorzy szkół i placówek mogli ubiegać się o sprzęt i środki ochrony, wypełniając do 11 sierpnia formularz zapotrzebowania. Przydział środków ochrony osobistej został obliczony na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół.

Sprzęt został przekazany bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, przy wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dyrektor powinien był określić zapotrzebowanie na rodzaj stacji (dostępne są 3 modele w zależności od wielkości szkoły i warunków lokalowych). Wraz z zamówieniem na stacje do szkół i placówek zostaną dostarczone pakiety ze środkami ochrony osobistej oraz bezdotykowe termometry. W woj. śląskim z możliwości zamówienia sprzętu i środków ochrony osobistej skorzystały prawie wszystkie szkoły. Były jednak i takie szkoły, których dyrektorzy nie złożyli zapotrzebowania, ponieważ uznali, że mają wystarczająco dużo sprzętu i środków do dezynfekcji.

Możliwość zawieszenia zajęć szkolnych w sytuacji zagrożenia zdrowia uczniów

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, zasady zawieszania zajęć w przedszkolach, szkołach oraz placówkach, które funkcjonują w trybie stacjonarnym, regulują przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych.

Dyrektor może zawiesić z powodu COVID-19 zajęcia dla grupy uczniów lub całej szkoły i przejść na naukę zdalną po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego.

Zgoda i opinia mogą być wydane w trybie pilnym, np. ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Następnie muszą one zostać utrwalone. O zawieszeniu zajęć dyrektor ma obowiązek powiadomić kuratora oświaty.

Pakiety edukacyjne w szkołach

Do szkół zostały wysłane pakiety edukacyjne. Są to filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, a także Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz konsultowane z Radą Medyczną.

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon