40 rocznica stan wojenny

Uhonorowano Stanisława Płatka, jednego z przywódców strajku w KWK „Wujek”

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Sejmik śląski bardziej zgodny niż Sejm - radni jednogłośnie przyjęli oświadczenie upamiętniające ofiary grudnia 1981

Sejmik województwa śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę upamiętniającą 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Podczas dzisiejszej sesji radni minutą ciszy po prostu uczcili górników, którzy zginęli w kopalni Wujek, a także inne ofiary grudnia 1981. Uniknęli sporów, jakie w ubiegłym tygodniu, w tej samej sprawie przetoczyły się przez Sejm.