Katowice aleja Korfantego

Wełnowiec, Katowice

Będzie plan zagospodarowania przestrzennego dla części Wełnowca. Wnioski można składać tylko do 23 maja 2022

Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.