nowe dowody kiedy

Um kato

Nowe dowody osobiste bez możliwości złożenia wniosku online. Tylko osobiście

Szykują się kolejne zmiany w wyglądzie dowodów osobistych. Nowy dokument będzie zawierał odciski palców i własnoręczny podpis posiadacza. Co ważne, nie będzie już możliwości złożenia wniosku online.