Nowe dowody osobiste bez możliwości złożenia wniosku online. Tylko osobiście

Szykują się kolejne zmiany w wyglądzie dowodów osobistych. Nowy dokument będzie zawierał odciski palców i własnoręczny podpis posiadacza. Co ważne, nie będzie już możliwości złożenia wniosku online.

Um kato

Tylko do 26 lipca 2021 roku mieszkańcy Katowic będą mogli złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej. Po tej dacie, ta opcja będzie dostępna wyłącznie dla wniosków dotyczących dowodów dla dzieci poniżej 12. roku życia. Osoby, które posiadają aktualnie ważny dokument tożsamości nie mają obowiązku jego wymiany według nowych rozporządzeń. Termin ważności dowodu osobistego jest wciąż obowiązujący.

2 sierpnia - termin nieaktualny

Rewolucyjne zmiany w tej materii to pokłosie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się, które na terenie państw członkowskich UE ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 roku. Polskiemu rządowi tego terminu dotrzymać się nie uda. Wszystko za sprawą Ministerstwa Cyfryzacji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która negatywnie zaopiniowała urządzenia do pobierania linii papilarnych, wskazując zagrożenie w bezpieczeństwie systemu teleinformatycznego.

Od kiedy nowe dowody?

Do tej pory nie znamy terminu określającego wdrożenie nowych rozwiązań w tym zakresie. Komunikat, który wskaże dzień wejścia w życie ustawy musi ukazać się co najmniej 14 dni przed dniem nastąpienia zmian określonych w komunikacie (Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministrem Spraw Wewnętrznych ogłoszą akt w Dzienniku Ustaw).

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Tablica nad drogą, Katowice

"Witamy" po rosyjsku zniknęło z tablic nad drogami

Budynek Urzędu Miasta, Katowice, Rynek

Radni Katowic uchwalili podwyżki dla siebie i dla prezydenta

Demonstracja Solidarności w Luksemburgu, 22.10 2021

Demonstracja "Solidarności" w Luksemburgu przed TSUE

Agnieszka Bożek jako prezes Parku Śląskiego

Prezes Parku Śląskiego, Agnieszka Bożek, złożyła rezygnację

Ukasz Kohut

Apel w sprawie języka śląskiego

Man 731492 1920

„Daj znać, przyjadę”. Urzędnik z dostawą do domu

Od roku akademickiego 2021/2022 studentom medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w nauce będzie pomagał... „Wirtualny Pacjent”.

Studenci ŚUM będą leczyć wirtualnego pacjenta